IN DE KIJKER

VERLENGING FISCALE ATTESTEN

De vzw Kontinenten heeft de goedkeuring ontvangen van de minister van Financiën voor het verder uitreiken van fiscale attesten t.e.m. 2025.

Hartelijk dank voor het vertrouwen!

Uitnodiging toneel t.v.v. HOEK: 20 maart 2020,  Dorpshuis De Ster, Engelstraat 54 te Ichtegem om 20 u. kaarten kunnen besteld worden via orghoek@gmail.com.
meer informatie op www.hoek.tk