IN DE KIJKER

(CORONA III) klik voor meer informatie

Op donderdag 9 juli werd het wetsontwerp uiteindelijk goedgekeurd in De Kamer. Het voorstel omvat i.v.m. giften twee elementen:

1. Donateurs krijgen, voor giften aan erkende instellingen in 2020, een belastingvermindering ten bedrage van 60% van de gift, i.p.v. de huidige 45%.

2. Daarnaast worden de bedragen die recht geven op een belastingvermindering verhoogd van 10 naar 20% van het totale netto-inkomen van de schenkers.

De wet is van toepassing op giften tot 31/12/2020.