Kudimba

Kudimba  is een dagcentrum voor kwetsbare kinderen en jongeren in Lifuwu, Malawi.

De deelnemers van Kudimba zijn kwetsbaar vanwege hun handicap, een gezondheidsprobleem of hun complexe sociale achtergrond. 

Het Kudimba dagcentrum wordt bemand door een team van toegewijde lokale medewerkers. Zij bieden zorg aan de meest kwetsbare kinderen van Lifuwu, in het Salima district van Malawi. 

Het programma biedt voeding, hygiëne, onderwijs, therapeutische basisactiviteiten en recreatie.  Waar nodig wordt basisgezondheidszorg geboden, meer complexe medische zorg wordt verleend via doorverwijzing.

Waar mogelijk worden de kinderen aangemoedigd en ondersteund om deel te nemen aan het reguliere onderwijs.

Ter plaatse biedt Kudimba individueel afgestemde zorg in een stimulerende omgeving.

De doelstellingen van Kudimba:

•   Dagopvang bieden aan kwetsbare kinderen

•   Basisvoorzieningen bieden zoals voeding, hygiëne, medische zorg, therapeutische en  educatieve activiteiten, spel en ontspanning

•   Ondersteuning bieden die is afgestemd op individuele behoeften

•   Een omgeving creëren waar kinderen zich veilig en goed voelen

•   Kinderen een zorgeloze tijd bieden

•   Mogelijkheden bieden om te groeien en te leren

•   Opkomen voor de belangen van kinderen en jongeren met een beperking

•   Geïntegreerd onderwijs nastreven voor kinderen en jongeren met een beperking

•   Normalisatie en acceptatie stimuleren van kinderen en jongeren met een beperking

•   Werkgelegenheid bieden, samenwerken met lokale en waar mogelijk kwetsbare leden van de gemeenschap

•   De mogelijkheid bieden voor ervaringen en leermogelijkheden voor mensen uit de ontwikkelde wereld, door een uitwisseling tussen Noord en Zuid mogelijk te maken

•   Focus op duurzaamheid: door het beperken van consumptie, maar ook door het streven naar technische, economische en sociale duurzaamheid.