Algemene voorwaarden

In geval van geschil tussen de partijen, zullen de algemene voorwaarden bijgevolg dienen als basis om de rechten en plichten van iedere partij te bepalen.