Privacy policy

Europese privacywetgeving (GDPR)
Om in regel te zijn met de Europese privacywetgeving (GDPR) melden wij u hierbij dat als u op de lijst staat voor een van onze projecten, beschikken wij op over volgende informatie over u: (voornaam,) familienaam, adres en rijksregister- of ondernemingsnummer.
U kunt op eender welk moment vragen om van deze lijst te worden verwijderd. Deze lijst wordt enkel gebruikt voor het verzenden van fiscale attesten. Uw gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden. We danken u voor het vertrouwen.