Steun

U wenst Kontinenten vzw financieel te steunen. U kunt steunen...
Met een gift: 

Schrijf uw gift over op rekeningnummer
BE66 7380 3734 7143 KREDBEBB

Vermeld bij elke storting de naam van het project dat u wilt steunen!
Belangrijk: Indien de naam verschilt van de schenker eveneens naam en voornaam zoals vermeld op uw identiteitskaart meedelen.

Giften vanaf € 40 per jaar zijn fiscaal aftrekbaar.
Om een attest voor belastingaftrek voor giften - van minstens € 40 op jaarbasis - te kunnen uitreiken, zijn wij wettelijk verplicht om voortaan uw Rijksregisternummer of Nationaal Nummer (NN) toe te voegen aan de fiche voor de belastingdienst.

Wij nodigen u uit om ons vanaf nu uw NN mee te delen.  Wij gaan zorgvuldig te werk, met respect voor de wet op de Bescherming van de persoonsgegevens (GDPR of AVG).

Dankzij uw NN kan de fiscus uw belastingvoordeel correcter toewijzen en vooraf invullen op uw belastingaangifte binnen Tax-on-web.

Doet U een gift in naam van een bedrijf? 
Geef dan het nummer door van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO - ondernemingsnummer).

Er is vanaf heden een nultarief voor schenkingen aan goede doelen en een nieuw tarief voor wie een klein deel vermogen wil nalaten aan een goede vriend.

Opgelet: Sinds 1 juli 2021 is het duolegaat afgeschaft. Dit betekent dat er vanaf dan - ook voor oude testamenten met een duolegaat - geen fiscaal voordeel meer zal zijn.
Indien u een testament hebt opgemaakt met een duolegaat, kan u dit best laten nakijken en indien nodig aanpassen bij uw notaris, zodat u zeker bent dat uw testament blijft beantwoorden aan uw wensen.
Contacteer ons gerust voor bijkomende informatie en advies.

Giften moeten op de rekening van Kontinenten toekomen ten laatste op 31 december. Giften die begin januari toekomen op de rekeningen van Kontinenten komen automatisch in aanmerking voor het nieuwe burgerlijk jaar. U krijgt dan uw attest voor dit laatste bedrag pas meer dan een jaar later. Indien u met zekerheid wenst dat uw gift voor het lopend jaar telt, raden wij u aan om uw storting voor 25 december over te maken. Dan ontvangt u uw fiscaal attest in het begin van het nieuwe jaar.

Europese privacywetgeving (GDPR)
Om te voldoen aan de Europese privacywetgeving (GDPR), informeren wij u dat als u op de lijst staat voor een van onze projecten, we de volgende informatie over u hebben: (voornaam,) achternaam, adres en nationaal register of bedrijfsnummer.
U kunt op elk moment een verzoek indienen om uit deze lijst te worden verwijderd. Deze lijst wordt alleen gebruikt voor het verzenden van attesten. Uw gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden. Bedankt voor uw vertrouwen.