Steun

U wenst Kontinenten vzw financieel te steunen. U kunt steunen...
Met een gift: 

Schrijf uw gift over op rekeningnummer
- BE66 7380 3734 7143 KREDBEBB
- BE21 0000 7186 7603 BPOTBEB1

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen!
Belangrijk: eveneens naam en voornaam zoals vermeld op uw identiteitskaart meedelen.

Giften vanaf € 40 per jaar zijn fiscaal aftrekbaar.
(Gelieve bij de mededeling te vermelden uw rijksregister- of ondernemingsnummer 
= vraag FOD financiën, het bedrag van giften wordt automatisch vooraf ingevuld in de personenbelastingaangifte door de FOD Financiën. Juiste en volledige identificatiegegevens zijn hiervoor cruciaal en daarvoor heeft de Federale Overheidsdienst Financiën bij een gift uw rijksregisternummer nodig.)

Met een legaat, duo-legaat: Wendt u tot een notaris voor bijkomende informatie en advies.

Giften moeten op de rekening van Kontinenten toekomen ten laatste op 31 december. Giften die begin januari toekomen op de rekeningen van Kontinenten komen automatisch in aanmerking voor het nieuwe burgerlijk jaar. U krijgt dan uw attest voor dit laatste bedrag pas meer dan een jaar later. Indien u met zekerheid wenst dat uw gift voor het lopend jaar telt, raden wij u aan om uw storting voor 25 december over te maken. Dan ontvangt u uw fiscaal attest in het begin van het nieuwe jaar.