Peru 2023 Moquegua

 Peru 2023 Terug naar school na corona!         Georges Cappelle

Na de nodige  coronavaccinaties en de plaatselijke  verbetering wordt  er op vraag van Peruaanse scholen in het voorjaar 2023 met een pedagogisch-didactisch project gestart.

Aanleiding tot het project. Recent  mocht ik twee invitaties uit het district Moquegua in Zuid-Peru, waar ik  vroeger werkte,  ontvangen met de vraag om hulp.

Het onderwijs- en leerniveau zijn laag. Peru staat onderaan in de internationale PISA-ranking van de OESO in het  onderzoek  van leerprestaties (achtergrond, vaardigheden en inzichten) bij leerlingen in 70 landen voor  lezen, wiskunde en wetenschappen. Lesgeven in Peru  is  vooral gericht op reproductie. Leerlingen worden niet uitgedaagd tot productief, creatief denken en toepassingen. Maar er is meer!

Het Zuid-Amerikaanse Andesland kende een lange en diepe coronacrisis met  veel slachtoffers bij de arme bevolking rond de steden. Scholen gingen dicht voor twee jaar. Leraren waren verplicht digitaal les te geven. In veel bergdorpen of armenbuurten  was er geen internet of een computer

 De leerlingen zijn nu weer in de klas.  Er is aanzienlijke leerachterstand bij alle leerlingen, zeker bij hen met de grootste nood aan degelijk onderwijs. Welbevinden maakt plaats voor frustratie. Ondanks de inzet tijdens het digitale leren zijn belangrijke  elementaire vaardigheden weinig geoefend. Sommige Jongeren  zijn  onzeker en leermoe, Digitaal onderwijs is immers anders dan gewoon onderwijs. Uiteraard zijn de leerniveaus van leerlingen na die twee jaar heel verschillend.  Leraren, niet opgeleid voor dergelijke crisissituaties, weten vaak  geen raad.

Wat is de bijdrage van het project? De leer- en onderwijssituatie worden onderzocht. Naast de opleiding en training in de lerarenopleiding wordt er onderwezen in klassen. Leraren volgen de lessen. Basiskennis, inzichten  en vaardigheden van wiskunde, Engels en wetenschappen  worden aangebracht en geoefend. Omwille van verschillende leerniveaus van leerlingen na de lockdown wordt er onderwezen met behulp van waardevolle aangepaste didactische media, maar de scholen zijn arm, beschikken niet over de gewenste middelen  en didactische media zijn duur.

Kosten en hulp. Verschillende media worden daarvoor door het project aangeschaft hier of  in Peru  en  naar projectscholen gevoerd voor het onderwijs en na het project ter plaatse gelaten.

Misschien hebt u belangstelling voor dit project en wil u het financieel steunen.  U kan rechtstreeks een bijdrage doen door een bedrag  over te schrijven op mijn rekening BE15 O61 779012030 van Georges Cappelle Vredelaan 23 te 8820 Torhout met vermelding “project Peru 2023”.Of u kan ook een gift storten op rekeningnummer BE66 7380 3734 7143 – BIC KREDBEBE van Kontinenten vzw met vermelding van” Project Peru 2023” en uw naam & voornaam en  rijksregisternummer. Bij elke gift vanaf 40 euro per kalenderjaar ontvangt u een fiscaal attest.

 Een nobele daad. U ontvangt nadien een verslag.

Hartelijk dank

Vriendelijke groet

Georges Cappelle

Afbeeldingen