Solidaridad Nación Uru

SNU (Solidaridad Nación Uru)

Solidaridad Nación Uru (SNU) werd opgericht in 2013 ter ondersteuning van de Uru’s in het Boliviaanse departement Oruro. Deze vereniging biedt steun aan een deel van de oorspronkelijke en armste bevolking van het departement Oruro, gelegen op de Andeshoogvlakte van Bolivia. De secretaris, Els Pauwels, van Solidaridad Nación Uru heeft heel regelmatig contact met de directeur ter plaatse Gilbert Pauwels en ook met de coördinator aldaar: Limbert Sanchez Choque. De secretaris van SNU volgt de projecten van CEPA op de voet en is betrokken met de werking ervan. Solidaridad Nación Uru heeft als belangrijke taak de mensen van West-Vlaanderen op de hoogte te brengen via diverse vulgariserende acties van de problematieken bij de Uru’s waaronder het kweken van quinoa, de gevolgen van de vervuiling door de mijnbouw en de klimaatveranderingen voor de totorarietvelden. Solidaridad Nación Uru werkt zowel in België als in Bolivia samen met CATAPA vzw.

Momenteel lopen 2 projecten via SNU in Oruro: In het eerste project trachten we de drinkwaterkwaliteit van gezinnen rond Oruro te verbeteren. Door klimaatverandering, de vervuiling van het water door de aanwezige mijnbouw en het ontbreken van een sensibilisering rond afval, is er een nijpend tekort aan drinkbaar water. Dankzij het plaatsen van watertanks die het regenwater opvangen en het installeren van eenvoudige filters om het vervuilde water te zuiveren, trachten we de mensen te helpen om hun waterkwaliteit te verbeteren. Verder wordt er een analyse-labo uitgebouwd om de waterkwaliteit te kunnen opvolgen. Dit project loopt in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen.

In het tweede project, in samenwerking met de gemeente Zwevegem willen we het “Casa de Niños” in Oruro steunen. Dit kindertehuis heeft als hoofdtaak hulp te bieden aan kinderen uit moeilijke thuissituaties en aan wezen. Het is een opvang voor een 100-tal kinderen tot de leeftijd van 17 jaar. Ze bieden een algemene vorming en opvoeding, een initiatie in de Andes-cultuur (muziek, dans, tekenen enz.), bewaken de verplichte schoolopleiding van de ingeschreven kinderen, zorgen voor huisvesting, voeding en naschoolse bewaking. Ze bieden hulp aan de kinderen en ouders in moeilijke thuissituaties.

SNU (Solidaridad Nación Uru) - Keiberg 107 - 8551 Heestert-Zwevegem
https://chullpa-uru.org/

Afbeeldingen