Special Education Professionals (SEP)

Special Education Professionals (SEP) – Kenia

Special Education Professionals of SEP is een groep therapeuten (ergotherapeuten, kinesisten, en logopedisten) en bijzonder leerkrachten die samen streven naar een beter kwalitatief leven voor kinderen met een beperking in Kenia. SEP werd opgericht in 1990 als een vrijwilligersorganisatie en is sindsdien uitgegroeid tot een organisatie met momenteel acht mensen in dienst. SEP is een uniek multidisciplinair team dat werkt op het raakvlak van gezondheid en onderwijs.

SEP werkt met kinderen met een  beperking en streeft naar vroegtijdige begeleiding  om babies en jonge kinderen de beste kansen te bieden om hun maximaal potentieel te bereiken en geintegreerd te zijn in de gemeenschap.

SEP werkt in eerste instantie met de ouders in slums en in rurale gebieden waar arme families weinig of geen toegang hebben tot gespecialiseerde aanpak. SEP organiseert training voor groepen ouders die dan op hun beurt andere families opzoeken die ook een kindje met beperkingen hebben. De training “Wezesha” (empowerment) richt zich op informatie over de verschillende handicaps en wat de oorzaken zijn; en op therapeutische interventie.  Er wordt ook aandacht gegeven aan de rechten van het kind en van de families. SEP maakt speelgoed en leermateriaal samen met de mensen en zorgt voor aangepaste stoelen en tafels waar nodig.

SEP traint elk jaar een groep pas afgestudeerde therapeuten en BO-leerkrachten in transdisciplinaire aanpak met ouders en kind centraal in de begeleiding. Deze professionelen werken dan mee in de projecten gedurende een jaar en krijgen verder training en begeleiding. Tot nu zijn er 160 jonge professionelen door SEP getraind.

SEP geeft ook workshops aan leerkrachten uit het gewoon onderwijs in inclusie en gedifferentieerd onderwijs. SEP begeleidt kinderen met een beperking in het gewoon onderwijs waar mogelijk. Er worden workshops georganiseerd voor medeleerlingen en brussen om de kinderen met een beperking beter te leren begrijpen en te accepteren.

SEP heeft acht brochures gemaakt over: SEP, Rachitis, Leerproblemen, Communicatie problemen, Hersenverlamming, Down Syndroom, Autisme Spectrum Disorder, Rechten voor het Kind met Beperkingen. SEP maakte ook een wiel over de ontwikkeling van een kind en hoe te stimuleren naar de volgende stap.

SEP - Special Education Professionals - Rozendreef 12 - 8550 Zwevegem
www.sepkenya.com
www.facebook.com/sepkenya  
www.youtube.com/sepkenya  

Afbeeldingen