Flores - Yayasan Nativitas

FLORES 

Wat begon als steun aan het werk van Marie-Jeanne Colson, van opleiding lerares en verpleegkundige,  die sedert 1974 woont en werkt op het eiland Flores in Indonesië, groeide uit tot steun aan de bevolking op dit eiland en meer bepaald aan zij die wonen in het Sikka district.
 
Een beetje geschiedenis
Marie-Jeanne stichtte in 1974 de Yayasan Nativitas en beoogde hiermee de opvang van kinderen die door omstandigheden niet thuis konden leven. Het doel was vooral de kindersterfte terugdringen en zorgen voor opvang van andersvaliden en zorgen voor betere scholing. Over de meer dan 40 jaar werden er meer dan 4.600 kinderen korte of langere tijd opgevangen, samen met vele volwassenen. Enkele tientallen mensen worden tewerkgesteld, waaronder verschillende andersvaliden. 
In 2007 werd de steun vanuit België die gebeurde via een feitelijke vereniging, omgezet in een vzw De Kinderen van Flores.

De belangrijkste doelstellingen:
• Ondersteunen van kinderen en hun families zodat de cirkel van kansarmoede doorbroken wordt. Dit vooral door ondersteuning van onderwijs.

• Helpen en ondersteunen van andersvalide kinderen bij hun ontwikkeling tot volwaardige mensen, hun uitsluiting vermijden en hun integratie in hun familie en gemeenschap bevorderen, hun zelfredzaamheid bevorderen.
• Medische hulp bieden aan kinderen in het district Sikka.

Deze doelstellingen worden geconcretiseerd in deelprojecten rond:
• financiële adopties: met een bedrag van 9 euro per maand ondersteunen onze adoptieouders een kind en maken hierdoor een wezenlijk verschil voor dit kind, bij baby’s door bv de mogelijkheid scheppen om aangepaste voeding te kopen, voor oudere kinderen om hun te ondersteunen bij het naar school gaan.

• De zelfvoorziening en zelfredzaamheid van de plaatselijke bevolking bevorderen: de vrouwen onderwijzen zodat ze op verschillende vlakken (gezondheid, economisch, landbouw, huishouding) beter worden;
• Medische zorgen: o.a. toegang verbeteren tot de gezondheidszorg, ondersteunen in onkosten van operaties, lessen in hygiëne

• Verbetering van de landbouw, gericht op een stabielere voedselvoorziening: de vrouwen worden onderwezen hoe ze het best de gronden kunnen bewerken en hoe ze groenten moeten telen en dieren kweken;
• Verbetering van de algemene infrastructuur en het leefmilieu: bv. zorg voor drinkwater

SDG’s

Wij proberen onze werking zoveel mogelijk volgens de 17 SDG’s door de UN vooropgesteld uit te voeren.
Een gedetailleerd overzicht de SDG’s en hun invulling door ons kan u op eenvoudig verzoek (mail, telefoon, brief) verkrijgen.

Wij danken U van harte voor alle steun

De kinderen van Flores vzw - Aalbeeksesteenweg 94 - 8500 Kortrijk
www.dekinderenvanflores.be
facebook: dekinderenvanflores