Nativitas Flores - Yayasan Nativitas

Nativitas Flores - Yayasan Nativitas

gesticht door Marie-Jeanne Colson in 1974,  overdracht nieuw lokaal management december 2018.

Marie-Jeanne Colson, van opleiding lerares en verpleegkundige,  woont en werkt sedert 1974 
op het eiland Flores
 
Nativitas Flores
De Yayasan (Stichting) Nativitas werd in 1974 gesticht. Over de meer dan 40 jaar werden er meer dan 4.480 kinderen korte of langere tijd opgevangen, samen met vele volwassenen. 40 mensen worden er tewerkgesteld, waaronder verschillende gehandicapten.
 
Nu, na 44 jaar onverdroten inzet, wordt de leiding overgedragen aan 5 lokale mensen, die reeds meerdere jaren bij het project betrokken zijn, en dit in de geest van Marie-Jeanne willen verder zetten, met ondersteuning van sponsoring uit België en Nederland, maar ook erkend door de lokale overheid.

We hebben een evolutie gezien van opvangtehuizen naar doorgangstehuizen naar zorgcentra, samen met bijvoorbeeld ook het financieel en logistiek bijstaan bij operaties en micro-kredieten, steeds met de focus op kinderen in nood, opleiding, de vrouw, de kleine man, zelfredzaam maken, duurzaam. Tevens is een financiële adoptie (9 euro per maand) mogelijk zodat kinderen wel naar school kunnen gaan.

Doelstellingen van het project
Vrijwel meteen na haar aankomst op Flores en, geconfronteerd met de schrijnende armoede en de levensomstandigheden van kinderen, richtte Marie-Jeanne de stichting Nativitas - Yayasan Nativitas - op.
 
De belangrijkste doelstellingen veertig jaar geleden blijven tot op heden relevant:
• Verminderen van de kindersterfte in het district Sikka;
• Helpen en ondersteunen van mindervalide kinderen bij hun ontwikkeling tot volwaardige mensen, hun uitsluiting vermijden en hun integratie in hun familie en gemeenschap bevorderen;
• Meisjes en vrouwen de gelegenheid bieden tot het volgen van onderwijs zodat zij een volwaardige positie in hun gemeenschap kunnen innemen.

Deze doelstellingen worden geconcretiseerd in deelprojecten rond:
• De zelfvoorziening en zelfredzaamheid van de plaatselijke bevolking bevorderen: de vrouwen onderwijzen zodat ze op verschillende vlakken (gezondheid, economisch, landbouw, huishouding) beter worden;
• Coöperatieve samenwerking : de (pleeg)moeders helpen ook mee in de tehuizen en leren “on the job”;
• Maatschappij–opbouw: zodra het kan, gaan de mensen terug naar hun eigen dorp zodat ze de opgedane kennis ook daar kunnen overbrengen;
• Verbetering van de gezondheidszorg: de kinderen en (pleeg)moeders krijgen gezond en voldoende voedsel zodat zij terug kunnen aansterken, en tevens krijgen de (pleeg)moeders lessen in gezondheidszorg;
• Verbetering van de landbouw, gericht op een stabielere voedselvoorziening: de vrouwen worden eveneens onderwezen hoe ze het best de gronden kunnen bewerken en hoe ze groenten moeten telen en dieren kweken;
• Verbetering van de algemene infrastructuur en het leefmilieu: in de moeilijk bereikbare tehuizen wordt er voor zuiver water gezorgd;
• Verdediging van mensenrechten en democratie: de zwaksten in de samenleving (kinderen, mindervaliden en vrouwen) komen in de tehuizen op de eerste plaats.

De tehuizen
Er zijn verschillende tehuizen: Panti Nativitas te Watublapi (1975), Panti Ressurexio te Lekebai (1979), Panti Assumptio te Wolofeo (1980), Panti Maria Visitasi te Blawuk (1989) en het Panti Maria Stella Maris te Nangahure (1996). Verder is er ook nog een buitenhuis te Wairi’i (2004) voor hydrotherapie, een pensionaat voor meisjes lager middelbaar (Ashrama St. Theresia te Nebe, 1992) en een werkplaats en boerderij.

SDG’s / Klimaatproblemen over de jaren
Doordat Indonesië zich in de ‘ring van vuur’ bevindt, zijn aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en zware moesson-regen jammer genoeg geen uitzondering. De tehuizen zijn zodanig gebouwd dat zij “aardbeving-bestendig” zijn.

Een gedetailleerd overzicht van deze problematiek kan u op eenvoudig verzoek (mail, telefoon, brief) van ons verkrijgen. Net als het milieu zijn de SDG’s een belangrijk aandachtspunt in de werking

Wij danken U van harte voor alle steun, niet enkel voor de herstellingen aan de tehuizen, maar ook voor de bevolking. Er was reeds een grote verbetering over de jaren, maar er zijn nog steeds mensen in nood, door de ongelijkheid en de moeilijke levensomstandigheden.

De kinderen van Flores vzw - Aalbeeksesteenweg 94 - 8500 Kortrijk
www.dekinderenvanflores.be
facebook: dekinderenvanflores

Afbeeldingen