Little Rose Centre

LITTLE ROSE CENTRE

In Kliptown,  één van de armste wijken van Soweto, de bekende township in Johannesburg, Zuid-Afrika, ligt Little Rose Centre. Dit opvangcentrum voor kinderen opent sinds 15 jaar zijn deuren voor de behoevende kinderen van de wijk en daarbuiten. De leuze van het centrum is: Raising tomorrow’s role models.

Little Rose Centre is opgebouwd uit gerecycleerde en ingerichte zeecontainers. De reden hiervoor is dat, zoals vaak in Kliptown, het Centre gelegen is op grond dat de staat toebehoort. Mocht deze op een dag beslissen dat Little Rose moet ‘ophoepelen’, dan is het perfect mogelijk om de containers naar een andere plek te verhuizen en verder te doen.

Little Rose Centre omvat 3 afdelingen:
Een crèche
Een weeshuis
Een jongerencentrum
Crèche

Iedere dag worden hier +/- 110 kinderen van 0 tot 6 jaar opgevangen vanaf ’s morgens vroeg tot ’s avonds. De kinderen worden begeleid door vrouwen uit de wijk, die dankzij fondsen van Little Rose, een opleiding genoten. De kinderen leren lezen, schrijven, rekenen en doen allerlei activiteiten. Ze krijgen ook 2x per dag te eten (ontbijt en middagmaal), en voor sommigen bij wie het thuis moeilijk is, ook een avondmaal.

Weeshuis
Little Rose is ook de thuis voor 18 jonge mensen van 6 tot 18 jaar die er permanent leven. Sommigen hebben geen ouders meer. Anderen moeten permanent verwijderd worden van hun nog levende ouders, omdat deze door drugs-, alcohol- of geweldproblemen, vaak de 3 samen, niet in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen. Naast een warme thuis, voedsel en een goede opvoeding, staat het Centre ook in voor de betaling van alle nodige kosten voor de opleiding van deze jonge mensen.

Jongerencentrum
In het ‘Youth Centre’ worden iedere dag zo’n 80 jongeren van 6 tot 18 jaar opgevangen voor allerlei naschoolse activiteiten. Dit gaat van huiswerkbegeleiding, over computerlessen en een knutselatelier, tot traditionele dansopleidingen. Het Centre beschikt over een ‘state of the art’ computerklas, uitgerust met 12 pc’s die, met of zonder begeleiding, ter beschikking staan van de jongeren. Daarnaast worden deze pc’s op bepaalde momenten van de dag ook ter beschikking gesteld van de omringende gemeenschap. In het knutselatelier vervaardigen de jongeren, samen met een aantal opgeleide dames, artisanale Afrikaanse kunstwerkjes, die nadien ten voordele van Little Rose Centre worden verkocht aan toeristen.

Shamalindi - Rue de Nethen 1 - 1390 Bossut-Gottechain
www.littlerosecentre.com

Afbeeldingen