Een hart voor Uganda

Een Hart voor Uganda is opgericht in 2011 door Sophie De Laender en enkele goeie vrienden.  Het project omvat onderwijs voor vrouwen en kinderen in de Kigezi-Highlands, daar waar water en voedsel kostbaar zijn, en daar waar niet iedereen de mogelijkheid heeft om naar school te gaan.

Sinds haar eerste bezoek, in 2009 verloor Sophie, bij wijze van spreken, haar hart, daar in een kleine dorpje genaamd Nkuringo.  Te midden van een prachtige natuur maken de kinderen en jongeren je er warm met hun zang en dans.  Blije en vrolijke gezichten, ondanks de moeilijke omstandigheden waarin ze leven.

Tijdens de jaarlijkse bezoeken sindsdien, werd het engagement met de lokale bevolking altijd maar groter.  Eerst werd de opbouw van een klein schooltje gesteund, dat nu, dankzij de hulp van velen, uitgegroeid is tot een volwaardige school waar kinderen degelijk onderwijs krijgen.

In 2016 (tijdens 6 maand vrijwilligerswerk) startte Sophie met ‘Engelse les’ te geven aan vrouwen van de gemeenschap.  In Nkuringo komen regelmatig toeristen, daar dit dorpje grenst aan het Bwindi Impenetrable Forest waar de berggorilla’s leven.  De lokale vrouwen konden echter niet met de toeristen communiceren.  Nu, door deze lessen, kunnen ze hun fruit en geweven mandjes verkopen aan de geïnteresseerden.

De ‘Engelse les’ was een succes, en de groep werd groter en opgesplitst in verschillende niveaus.  Zo ontstond in februari 2017 de ‘School of Mercy’.  Ondertussen zijn er 4 klassen, 4 verschillende niveaus, en wordt er les gegeven door een vrouw van de gemeenschap die hiervoor opgeleid is.

Onze tweede doelstelling is, om de cirkel van armoede en kennis te doorbreken, en de dochters van de vrouwen, die naar de School of Mercy komen, te sponsoren in hun schoolopleiding.  Een gezin daar in Uganda telt vaak nog vele kinderen, en het zijn de jongens die voorrang krijgen.  Als er geen geld genoeg is voor ‘schoolfees’ blijven de meisjes thuis, die dan ook mee voor het huishouden zorgen.

Opleiding is noodzakelijk, dat weten we allemaal.  Maar in het gebied daar heeft dit ook op lange termijn effect op het milieu.  Grote gezinnen hebben veel voedsel nodig, dus hebben ze veel landbouwgrond nodig,  en dit leidt in dit gebied tot ontbossing.  Ook om te kunnen koken, hebben ze dit hout nodig. Bij elk bezoek zien we dat er weer een stuk van het Impenetrable Forest gekapt is. 

Spreken we de mensen hierover aan, dan merken we een duidelijk verschil bij de vrouwen die al dan niet een opleiding gekregen hebben.  De niet geschoolde vrouwen zijn blij met al hun kinderen.  De opgeleide vrouwen redeneren dat 2 of 3 kinderen genoeg is, zeker als je deze kinderen goed wil opvoeden en een toekomst wil geven. 

Wij willen met ons project de vrouwen en meisjes in de Kigezi-Highlands een kans op onderwijs geven.

http://eenhartvooruganda.blogspot.com/p/mbabazis-school.html

Een hart voor Uganda - Zandstraat 19 bus 5 - 8200 Sint-Andries Brugge