Educate Me - Cameroon

Educate Me – Cameroon werkt in ZW en NW Kameroen samen met het bisdom Kumbo en de zusters: Sisters of St Therese of the Child Jesus of Buea Kameroen.

Educate Me – Cameroon in WVL ondersteunt de aanvragen via deze lokale partners inzake hun nood aan infrastructuur, zowel bouw als inrichting en versterking van de werking via inkomst wervende projecten (IGA). De einddoelstelling is de projecten zelf bedruipend over te dragen.

In 2018 bouwen we behandelkamers voor meer dan 800 kinderen met handicap in Associated Rehabilitation center for Handicapped (A.R.C.H. - Francescana) in Dibanda ZW.

Sinds 2019 proberen we St Patrick Catholic Health Center in Binshua NW uit te bouwen tot medisch centrum voor 300.000 mensen van Nkambe i.s.m. bisdom Kumbo. Ook verlenen we humanitaire hulp aan Donga Mantung i.k.v. interne vluchtelingenproblematiek en i.k.v. Covid-19.

In 2020 krijgt de materniteit met operatiezaal vorm.

Hoofddoel van de organisatie
De visie van de St. Therese sisters bestaat uit het volgen van de christelijke waarden in navolging van hun patrones en de oprichter bisschop Jules Peeters. Deze waarden omvatten het leven in gemeenschap in vreugdevolle eenvoud, liefde, zelfzekerheid en samenhorigheid. Geworteld in de verbondenheid met God stellen ze zich onbaatzuchtig ten dienste voor de mensheid.

Educate me - Cameroon - Marijke De Vos - Azalealaan 55 - 8790 Waregem