ÉCOLIERS SANSPAPIERS DE NGAPAROU

VZW ÉCOLIERS SANSPAPIERS DE NGAPAROU

Of waarom zoveel kinderen in Senegal nog steeds geen onderwijs volgen.

In Senegal moeten kinderen hun geboortepapieren voorleggen vooraleer de lagere school te kunnen afmaken. In Senegal zijn echter veel kinderen niet ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van hun geboorteplaats.  Gebrek aan de juiste papieren, onwetendheid van de ouders en gebrek aan informatie zijn de redenen waarom vele jongeren doelloos op straat hangen. Zonder geboortebewijs is verder studeren onmogelijk.

In 2013 startte ik mijn project: Écoliers Sanspapiers de Ngaparou, een feitelijke vereniging, waarvan op 20/11/2017 de VZW werd opgericht. Ik werk samen met het sociale luik van een vereniging van studenten afkomstig van Ngaparou ( A.M.E.E.R.N), met hulp van een lokale vrijwilliger- Elage- als sociaal bemiddelaar. Deze groep ijvert voor meer betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren van hun kinderen.
Ons werkingsgebied ligt in Ngaparou en Mbour,  een kuststreek op 80 km van Dakar.

VZW Écoliers Sanspapiers de Ngaparou heeft als missie het inschrijven en opvolgen van kinderen uit arme gezinnen in het officieel onderwijs en ervoor te zorgen dat ze geregistreerd worden bij het plaatselijk stadsbestuur.
Het hoofddoel is om Senegalese kinderen en jongeren een schoolopleiding te bezorgen. Wij willen ervoor zorgen dat de ouders van de huidige kinderen de laatste generatie is die ongeletterd blijft.    Meestal zijn dit kinderen uit kansarme gezinnen of gezinnen waarvan de ouders nooit naar school gingen. Ouders beseffen niet altijd de gevolgen van het niet aangeven van een geboorte bij het stadsbestuur voor hun kind.

Momenteel werken we samen met  4 lagere scholen, 2 kleuterscholen,  een lyceum en een Technische Beroepschool voor de tieners die geschikter zijn voor een opleiding. Samen met de administratie van de lagere- en kleuterscholen onderzoeken wij wie geen geboortepapieren heeft. Jaarlijks leggen wij een lijst van deze kinderen aan het gemeentebestuur, dewelke overgaan tot een gezamenlijke registratie. Zo worden deze kinderen officiële burgers.

We volgen het schoolparcours van de kinderen zo lang mogelijk op en betalen een deel van het schoolgeld, aangezien veel van deze kinderen uit de armste gezinnen komen. Jongeren die de school te vroeg moesten verlaten wegens gebrek aan papieren, financiële redenen of onwetendheid kunnen we alsnog een toekomst geven door te voorzien in een degelijke beroepsopleiding. Dit in de Technische beroepschool  ( Centre de Formation Professionelle ) van Mbour.

In 2021 volgen we 480 leerlingen op.

WERKING

Elage bezoekt de scholen en verneemt op deze manier of sommige kinderen niet op niveau zitten of beter een andere studierichting volgen.
De VZW kent  naast de Senegalese vertegenwoordiger en medestichter Elage (El Hadj Mbaye Ndiaye) vele vaste leden., Michel Leborgne, Brigitte Gidding en Claude Mairesse en Bérénice Bondi.. Brigitte en Claude verblijven 8 maanden per jaar in Senegal en verzorgen de opvolging van de kinderen in de schoolklassen door te controleren of ze effectief les volgen.     Andere vaste leden die ter plaatse voor de VZW werkzaam zijn tijdens hun verblijf zijn : Anne Grimonprez en Sévérine Bien, Madee Lambert, Dominique Augras, Pascale Tissot en Serge Helman, Philippe Cornez , Olivier D’Hooghe , Graziella Mazzoleni  Barbara Rachid, Nadège.
De VZW heeft ook een aantal vaste Senegalese leden zoals Abdou Sakho, Seny Mar( IT ), Hibou  (Ibrahima Dieng) , Pathé Ibrahima Dieng en Niania Ba. 
Tiny Dewulf ( voorzitter) reist 3 X per jaar naar Senegal , volgt de administratie op door middel van leerlinglijsten, zoekt fondsen bijeen en is dagelijks in contact met de leden  en de schooldirecties via Whatsapp.                                                                                     

Onze realisaties  :

ÉCOLE DE DEVOIRS

De huiswerkklas bij onze medewerker Elage. In deze 3 klassen komen vrijwilligers lessen geven om vb te alfabetiseren, bijles te geven en de leerlingen te begeleiden met hun huiswerk. De huiswerkklas werd in 2018  opgericht en was het idee van Barbara Rachid, die er reeds van in het begin bijlessen gaf tijdens haar verlof in Senegal.  De schoolbanken werden ons geschonken door Gerard Delacroix van de VZW Mediraid. Het is tevens een ontmoetingspunt  in Ngaparou (wijk Gambouroukh) voor de VZW Écoliers Sanspapiers.

 

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE - MBOUR VOOR JONGEREN ( C.F.P )
In Senegal zijn er weinig publieke opleidingsscholen. Volgende opleidingen worden er gegeven: elektriciteit, horeca (keuken), couture (naaitechnieken), tuinlandbouw en verpleging.  Door de tussenkomst van de Provincie West - Vlaanderen werden materialen aangeschaft voor de afdeling Restaurant en Keuken, de afdeling elektriciteit en de afdeling Couture. Voor de afdeling verpleging werden  geschonken goederen ter plaatse gebracht door de Godetia, een schip van de Belgische Marine ( 2019). De school biedt opleidingen aan op 3 niveaus, attesté (schoolattest na de eerste graad van het middelbaar), het CAP attest (Certificat d’aptitude professionelle) als het vroegere A2 diploma, en vervolgens het BEP-diploma A1.  De samenwerking tussen onze VZW en het CFP bevordert de kans op een beroepsopleiding en toekomstige werkzekerheid voor vele jongeren in Senegal.

PETERSCHAPPEN –via steunkaarten vanaf 30 €.

Parrainages  is  een systeem waardoor een peetouder een bepaald kind kan opvolgen tijdens zijn studiejaren gedurende 3 jaar of langer.
Door deze extra-aandacht wordt het kind gemotiveerd, krijgt hij thuis bij zijn familie een bezoek met een geschenk van zijn peetouder en wordt nog beter opgevolgd.
Brigitte houd ook de peterschappen bij van de kinderen.  Anne  Grimonprez , Sévérine Bien ,Madee Lambert en Graziella Mazzoleni brachten ook vele peetouders aan waarvan ze  geschenkjes meebrengen voor deze opgevolgde kinderen. Een peterschap  geeft het kind een extra stimulans om nog beter te studeren.

 

MOESTUINEN IN DE SCHOLEN

Om de scholen zelfredzaam te maken door het aanbod van het voedsel in de kantine, en om inkomsten te krijgen uit de verkoop hiervan , willen we werken aan ons volgend project: het aanleggen van moestuinen in de scholen waar we onze leerlingen hebben ingeschreven. De leerlingen worden betrokken bij het kweken van de groenten en verzorging van de moestuin. Ze worden bewust van de kwetsbaarheid van de natuur en van de impact van de klimaatverandering.

Ecoliers Sanspapier de Ngaparou vzw - Spoorwegstraat 28 bus 3 - 8400 Oostende
www.ecolierssanspapiers.be
FB: Écoliers Sanspapiers de Ngaparou

Afbeeldingen