Duurzaam leren in en vanuit Nicaragua

Authentieke samenwerking: essentiële basis voor een Pedagogiek vanuit het Zuiden
(Duurzaam leren in en vanuit Nicaragua)

Doelen:

1.      Bewustwording mogelijk maken mbt begrippen en praktijken rond ‘Authentieke samenwerking’, ‘Pedagogie van ZIJN’, Pedagogiek vanuit betekenisgeving.

2.      Het actief en kritisch waarderen van leerprocessen en leerresultaten wat betreft basisvaardigheden in lezen, rekenen en sociale interactie bij kinderen van 5 tot 13 jaar.

3.      Het opbouwen en bevorderen van concrete leerprocessen, gebaseerd op authentieke samenwerking via studenten van normaalscholen in Nicaragua.

4.      Het bevorderen van opvoedingspraktijken gebaseerd op authentieke samenwerking.

 

Dit project heeft verschillende onderdelen:

1.      Vorming: via plaatselijke werkvergaderingen en/of virtuele cursussen (ÁBACOenRed heeft zijn eigen moodle-platform)

2.      Onderzoek: systematisch huisbezoeken doen (representatieve steekproeven) in landelijke gemeenschappen en stedelijke wijken om volwassenen en kinderen te polsen, via goed uitgewerkte instrumenten, naar hun leercondities en leerresultaten.

3.      Actie: het opzetten van alternatieve leerpraktijken met het oog op het verbeteren van leerprocessen en leerresultaten. Dit via de deelname van toekomstige leerkrachten die op hun beurt al wat ze bijleren ook zullen kunnen toepassen op die plaatsen waar ze zullen tewerkgesteld worden.

 

De twee laatste onderdelen zijn ondergebracht bij het deelproject VIdA (“leven”) (“Valoración Intersubjetiva del Aprender”) en wil bijdragen tot een permanente verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, vooral in de lagere school, op de vlakken van lezen, rekenen en sociale interactie… misschien in de toekomst ook artistieke expressie.

Dit project ‘VIdA’ wordt samen uitgevoerd met het Ministerie van Onderwijs en de Normaalschool op lokaal niveau (op dit moment is dat Matagalpa – landelijke gebieden), waarvan leerkrachten en studenten als vrijwillig(st)ers meewerken.

 

Missiegroep Oelegem - Schildesteenweg 1 - 2520 Oelegem/Ranst

 

 

Afbeeldingen