Dall Diam

Dall Diam betreft een vereniging die via duurzame ontwikkelingsprojecten de levensomstandigheden van een aantal dorpen in de Casamance wenst te verbeteren in samenwerking met de plaatselijke bevolking. Onder levensomstandigheden wordt verstaan voedselzekerheid – en veiligheid, watervoorziening,  zelfredzaamheid , toegankelijkheid tot basis gezondheidszorgen  .

Een eerste pilootproject, het project Baobab, levensboom is gericht op watervoorziening, op het  beschikbaar maken van zoet water voor een aantal dorpen als drinkwater en voor de irrigatie van de tuinen en rijstvelden. Het betreft meer bepaald dorpen die gelegen zijn in de mangroves (bionomen, grote ecosystemen die alleen voorkomen in tropische gebieden met een getij). Het probleem is dat de dorpen in deze regio’s een negatieve invloed ondervinden van de klimaatopwarming en vooral van de stijging van het zeewaterniveau. Dit heeft tot gevolg dat de landbouwgronden in die gebieden worden bedreigd door het zoute water. Tevens verzilten ook de waterputten zodat irrigatie van hun teelten op termijn in het gedrang komt.

De situatie in de gebieden binnen de mangroves is nijpend en dit alles brengt de voedselzekerheid in de regio onder sterke druk.

Op dit moment zijn de inwoners van het dorp Kachouane druk in de weer met het bouwen van natuurlijke dammen om hun landbouwgebieden, waarop voornamelijk rijst wordt geteeld, te beschermen. In Kachouane is een groot impluvium  (regenwaterreservoir) aanwezig met een capaciteit van 350.000 m3 regenwater. Het impluvium werd in 2007 gebouwd in samenwerking met Spaanse medewerkers. Het is echter defect en er is slechts één kraan beschikbaar die eveneens buiten gebruik is. Het is onze bedoeling om samen met de lokale bevolking het impluvium te repareren door binnenin het reservoir opnieuw op te bouwen en meerdere kraanaansluitingen te voorzien. Er wordt op dit moment gekeken wat de benodigdheden zijn voor de reparatie die in ieder geval voor het komende regenseizoen in 2021 moet zijn afgerond.

Voor het dorp Kachouane is dit momenteel dé prioriteit: zorgen dat hun rijstcultuur en landbouwgrond wordt beschermd en veiliggesteld. Wij hopen via dit pilootproject hier een duurzame bijdrage aan te kunnen leveren. Onze medewerker Fons verblijft momenteel ter plaatse en zal deelnemen aan de werkzaamheden. Van zodra de situatie het toelaat zal ikzelf ook ter plaatse gaan om te helpen en contacten leggen met de inwoners en zo  na te gaan welke verdere essentiële behoeften zijn.

Dall Diam - Lindenstraat 24a - 3140 Keerbergen

Afbeeldingen