CHIANTLA – USPANTAN

CHIANTLA – USPANTAN

Trui Dael was 31 jaar werkzaam in Guatemala blijft nauw  verbonden met mensen  waarmee ze samen werkte en blijft meerdere projecten opvolgen en ondersteunen

Ons engagement is samen werken met de plaatselijke bevolking in de zorg voor jongeren, kinderen en zieken uit kansarme middens om hun levensomstandigheden te verbeteren.

In Chiantla ( op 260 km van de hoofdstad) en in een landelijke omgeving is het voor  heel wat mensen ouder dan 12 jaar financieel onmogelijk om dagonderwijs te volgen. Hun dagelijkse deelname in het werk thuis  verzekert het  “overleven” van de familie.
Goed dat IGER bestaat. Dit radiofonisch onderwijs geeft door de staat erkende diploma’s. De jongeren en volwassenen werken hard samen met het lerarenteam van vrijwilligers alsook met de sterk gemotiveerde directrice. Ze willen een positieve inbreng hebben in de toekomst van hun lokale bevolking. Dit weekend onderwijs, dus de schoolse vorming bij IGER, opent nieuwe kansen tot betaald werk en tot ruimere participatie in de gemeenschap .

In Uspantàn ( departement Quiché) bieden we ondersteuning voor de gezondheidszorg. Een goed deel van de bevolking is ééntalig en spreekt enkel “Uspanteco”. Anderzijds  wordt  ziek zijn en genezing bewerken anders beleefd in de Maya cultuur dan in het Westerse denk- en leefpatroon. Een onthaal in eigen taal, met respect voor eigen goede gewoonten werkt  positief  op hun zelfwaardering. Het gebruik van medicinale planten wordt sterk gewaardeerd, hoort tot hun eigen kennis en gebruik.

Studiebeurzen Heel wat volkswijken  in de periferie van de hoofdstad Guatemala zijn erg problematisch, horen tot de gevreesde criminele rode zone.  Zona 19 Colonia “El Milagro” alsook een deel van Zona 10 hoort hierbij. Middenin deze 2 buurten in de nabijheid van een afgrond hebben we jaren geleden mee gewerkt aan de opbouw van 2 schooltjes. Kwaliteitsonderwijs kan daar het verschil maken en toekomst geven. Onverwachte , langdurige werkeloosheid of ziektes bezorgen de gezinsverantwoordelijke  uitzichtloze financiële problemen. Kinderen worden dan ongewild van school thuis gehouden. Een goed doordacht systeem van studiebeurzen kan bruggen bouwen,  bepaalde kinderen een kans geven hun basiseducatie normaal af te maken.       

Congregatie Religieuzen van de Heilige Familie van Helmet - Chaumontelstraat 5 - 1030 Brussel (Schaarbeek)