Vrienden van Senegal - Brugge

De ‘Vrienden van Senegal-Brugge'

werken naast de steun voor de school GSEM in M’bour (via meter/perschap)
ook mee aan het uitbouwen en de werking van
cases communautaires in diverse dorpjes in Senegal.

Mme Sène, vrouw van directeur mr. Sène van de school GSEM in M’Bour, heeft als
inspectrice van onderwijs, in heel veel savanne/brousse dorpjes zgn. ‘cases’ opgericht.
‘Cases’ zijn een soort voorschoolse opvang waar niet alleen het eerste onderwijs gegeven
wordt, maar waar de mama’s ook tips i.v.m. hygiëne, netheid, toiletbezoek enz. krijgen. Een
soort kinderwelzijn dus. Soms doen die ‘gebouwtjes’ ook een beetje als ‘cultureel centrum’
dienst, een plek waar jonge ouders kunnen samenkomen. De klemtoon ligt op de Tien
Rechten van het Kind.

Zo’n case wordt dus gedragen door de dorpsgemeenschap en heeft naast die opvang van
peuters en kleuters ook een bredere opvoedkundige en maatschappelijke functie.
Veel ‘cases’ zijn in de beginfase nog van stro of riet. Dit was ook het geval voor ons project
begonnen in 2013 rond de bouw van een stenen case in het dorp Fissel. De klasjes in stro
hebben heel wat nadelen. De geiten eten het stro op en na het regenseizoen moeten ze
wekenlang het lokaaltje repareren of opnieuw bouwen. Na het regenseizoen moet de
gemeenschap van het dorp ook zaaien zodat de bouw moet worden uitgesteld. Zo krijgen de
kinderen soms maanden geen les. In het stro zitten vaak slangen en schorpioenen
verscholen enz. Soms worden de kinderen gebeten en de eerste hulppost is uren rijden…met
alle gevolgen van dien.

Het is dan ook de bedoeling om deze case om te vormen tot een stenen gebouw en ook te
zorgen voor didactisch materiaal
Met heel wat acties zijn we erin geslaagd om in Fissel een stevig stenen gebouwtje uit te
bouwen . 
Lees hier het verhaal van "De Vrienden van Senegal - Brugge"
Vanaf het ontstaan, wat ze al gerealiseerd hebben de voorbije 20 jaar

NODEN…
• Jaarlijks nieuw didactisch materiaal voor de kinderen.
• Financiële hulp voor de kleuterleid(st)ers. Aanmoediging voor hun dagelijkse inzet.
• Renovatie van de klas (barsten herstellen, schilderen,…)
• Uitbouw: te weinig plaats voor de meer dan 100 kleuters van 3 tot 6 jaar.

Wie graag een steentje bijdraagt, kan storten via deze rekeningen:
VZW Kontinenten ! met belastingaftrek 45%!
BE66 7380 3734 7143
met vermelding van naam, voornaam en rijksregisternummer
én vermelding: “ Vrienden van Senegal – Brugge (= de naam van het project dat je steunt)”

of zonder belastingaftrek
op de rekening van
‘Vrienden van Senegal-Brugge’
BE47 9731 2702 6180

Op deze link (blog) staat mijn verhaal over de steun aan de school.
http://gsemsenegal.blogspot.com

Project 2024 school GSEM in Senegal, M'Bour en kleuterklasjes in de Brousse

 Vrienden van Senegal-Brugge - Zandstraat 8 - 8200 Brugge