Bunyo vzw

Alle kinderen in de wereld zouden de kans moeten krijgen om naar school te gaan, zich te ontwikkelen en te ontplooien, actief deel te nemen en veranderingen teweeg te brengen in hun samenleving, Helaas is dit niet overal het geval, zoals in Palenga, Noord Oeganda.

Samen met de lokale gemeenschap, directie en leerkrachten van de Pope Benedictus XVI school investeren we in kleuter-, basis- en secundair onderwijs en bieden we opleidingen aan meisjes en  jongens waarvan de ouders de schoolgelden niet kunnen betalen.

Daarnaast helpen we bij de uitbouw van de school door hen de middelen aan te reiken om een bibliotheek  op te starten, sanitaire blokken in te richten, proper drinkwater te voorzien, klaslokalen  te onderhouden, ...

Concreet doen we dus het volgende:

Schoolloopbaan financieren van kansarme kinderen in Palenga, Noord-Oeganda
Vanaf het eerste leerjaar tot het behalen van een diploma
Voor een maandelijks bedrag van slechts twintig euro
Bedrag gaat volledig naar de kinderen
Verder:

De school waar onze kinderen les volgen steunen op vlak van infrastructuur en lesmateriaal
Opvolging gebeurt op professionele manier door onze coördinator ter plaatse

Wil je meer weten? Bezoek onze website www.bunyo.be of volg ons op Facebook.

Vzw Bunyo - Spalaan 54 - 8400 Oostende