Braziljan

In de stad Salvador da Bahia leeft bijna 2/3 van de bevolking dichtbij of onder de armoedegrens met gebrek aan gezondheidszorg, werk, transport, onderwijs en ontspanning. Zij leven aan de rand van de stad in de periferie, ook wel “bairro” genoemd.
De grootste slachtoffers van deze schrijnende armoede, voortgebracht door een onrechtvaardige verdeling van de goederen, zijn de kinderen.

Het project is gesitueerd in de benedenstad van Salvador da Bahia en heeft verschillende actieterreinen. Er wordt gewerkt met een groot
aantal vrijwilligers in de gezondheidszorg voor kinderen tussen 0 en 6 jaar.

  • Er bestaat een uitgebreide werking rond het gevangeniswezen en het opvangen van ex-gevangenen.
  • Daarnaast is er ook een werking voor de ondersteuning van diverse educatieve buurtcentra voor kinderen en daklozen.
  • Er is tevens een politieke actiegroep met vertegenwoordiging in verschillende overheidsraden zoals de raad voor het Kind, de raad voor  mensenrechten, de raad voor gezondheidszorg, de raad voor voedselveiligheid, enz...

Braziljan - Melkweg 27 - 8520 Kuurne

Afbeeldingen