Boeta

Ocean View – Western Cape

Vorming en onderwijs aan kleurlingenjongeren uit Ocean View en andere kleurlingennederzettingen via een onderwijsproject.
Omwille van hun kleur en achtergrond krijgen deze jongeren nog steeds niet de kansen die ze zouden moeten verdienen.
Voortgezet onderwijs is te duur, voor beurzen vallen ze vaak uit de boot en bovendien beschikken de meeste van deze jongeren niet over het materiaal of de fondsen om verder te studeren. Via dit project krijgen de kleurlingenjongeren de kans om een opleiding te volgen en zo weg te raken uit een wereld van armoede en vaak ook criminaliteit.
Bovendien maakt dit niet enkel een verschil in het leven van de jongeren zelf, maar biedt dit ook een kans op een beter leven aan hele families.

Ondersteuning samenlevingsopobouw: naast het onderwijsproject werd gestart met gemeenschapsondersteuningin de wijk Ocean View.
Dit initiatief voorziet o.a. het vervoer van zieken en oudere personen naar de dokter of het ziekenhuis, verplaatsing van studenten naar opgelegde evenementen.
Daarnaast werd een "straatvoetbalproject" opgestart na de schooluren en tijdens de vakantie, om de jongeren uit de klauwen van jeugdbendes te houden.

Boeta vzw - Hilaire Couvreurstraat 7 - 8200 Sint-Michiels 

www.boeta.be
 

Afbeeldingen