Onderwijs in Peru

 Onderwijs in Peru!                                              Georges Cappelle


 In de klas in Chucarapi (Arequipa Peru)  2024       

Vorig jaar mocht ik  een heel geslaagd project leiden in de provincie Moquegua in Zuid-Peru. Maar de nood blijft hoog in Peru en invitaties blijven komen o.a. uit Chucarapi in de provincie Arequipa in Zuidwest-Peru

Hierbij een Invitatie van de projectcoördinator uit Chucarapi. Enkele ideeën hierin met uitleg.

Peruaanse leraren uit de provincie Arequipa beheersen onvoldoende onderwijsvaardigheden en strategieën. Ze missen ook waardevolle didactische materialen en weten  media niet optimaal te gebruiken. Deze en andere tekortkomingen scheppen nu na de twee jaar durende corona lockdown extra leermoeilijkheden. Scholen organiseerden virtueel onderwijs, maar jongeren in de bergen en in armenbuurten hebben geen internet en/of computer. Leerproblemen en -achterstand komen onder andere voor in wiskunde in het lager onderwijs. Jongeren van 9 à 10 jaar maken fouten bij bv. 6+5 of 17-8 en oefeningen met grotere getallen. Ze tellen omslachtig met de vingers, zien geen structuur en leren niet denken.

Meerwaarde van het project voor leraren en 160 leerlingen.

We kunnen een beroep doen op ervaringen van vorig jaar. Er is nood aan sterke differentiatie, uitdagend en  inzicht bevorderend in plaats van reproducerend onderwijs. We kiezen voor hoofdrekenen: inzicht in de getallenstructuur ( 58 = 50 + 8) en relaties tussen getallen bv. 87 + 99 = 87 + 100 – 1. Honderd bijtellen is gemakkelijker dan 99 bijvoegen en 99 ligt dicht bij 100. Vormende oefeningen.   Naast dergelijke oefeningen in rekenvoordelen is er ook aandacht voor spelend leren, creatief handwerk, zang… Er worden waardevolle didactische media voor onderwijs in wiskunde, Engels, sociale en manuele vaardigheden, zang,  beeldend werken…  en  leren denken en structureren aangeschaft. Didactische media, gekocht in de stad Arequipa, worden 120 km verder gebracht naar de projectplaats. Elk van de ongeveer 160 jongeren krijgt twee gemaakte, gekopieerde en ingebonden syllabi en schema’s. . Na gebruik blijft alles ter plaatse. Maar dit alles kost veel .

Financiële steun is welkom

Misschien hebt u belangstelling voor dit project en wil u het financieel steunen. U kan rechtstreeks een bijdrage doen door een bedrag over te schrijven op mijn rekening BE15 O61 779012030 van Georges Cappelle Vredelaan 23  8820 Torhout met vermelding ”Project Peru 2024”. Of u kan een gift storten op rekeningnummer BE66 7380 3734 7143 -BIC KREDBEBE van Kontinenten vzw met vermelding van “Project Peru 2024” en met uw naam en voornaam & rijksregisternummer. Bij elke gift van 40 euro per kalenderjaar ontvangt u een fiscaal attest. U ontvangt nadien een verslag. Een nobele daad.

Hartelijk dank  en beste groet

Georges

Afbeeldingen