Vrienden van Mufunga

Mission Mufunga-Sampwe      
Hôpital Mufunga
Centres de Santé: Debeurme Lucie en Harinck Lucienne
Internaat en school: Verhelst Trui
(zusters van de Congregatie O.L.V. van 7 Weeën)
 
Algemene gezondheidszorg in het hospitaal van Mufunga-Sampwe en in de broussedispensaria.
Door de grote vluchtelingenstroom heerst er veel armoede onder de bevolking.
Er is een groot tekort aan medisch materiaal en medicatie, o.a. voor behandeling malaria.
Hulp aan vluchtelingen, armen, gehandicapte en ondervoede kinderen

Niet eens de helft van de kinderen loopt school, de meeste klassen zijn overbevolkt (zowel in Mufunga als in de broussedorpen).
Het scholencomplex van Mufunga bestaat uit twee grote basisscholen: Bukwashi en Buninge.
Samen zijn deze goed voor onderwijs aan ruim 1200 kinderen.
Volgende werken vragen onze speciale aandacht:

 Basisschool Mufunga:
- inrichting en onderhoud van de lokalen
- bouwen en afwerken van de nieuwe vleugel met 5 klassen
- er is nood aan didactisch materiaal en nieuw schoolmeubilair alsook schoolboeken in de basisscholen.
Meisjesinternaat:
- onderhoud en herstelling van het dak.

Vrienden van Mufunga (OLV 7 Weeën) - Bruggestraat 29 - 8755 Ruiselede
www.olv7weeen.be/nl/ondersteuning-mufunga

Afbeeldingen