Van Poucke Antoon

De scholen, vooral in de uithoeken van Kinshasa, helpen zo goed mogelijk te functioneren door studiebeurzen voor arme kinderen in het lagere, daar de ouders de studies van hun kinderen moeten betalen en door schoolboeken te bezorgen aan de beste lagere publieke scholen van Kinshasa. Ook dringende medische hulp verstrekken aan de zieke ouders, leerlingen en in feite allen, die basiszorgen niet kunnen betalen.

 A. Van Poucke, Fidei Donum Brugge, Blvd. Lumumba 3, Limete, Kinshasa, RDC

 

Afbeeldingen