Tusaidiye Uganda

VZW Tusaidiye Uganda is een kleine Sint-Niklase VZW van een tiental vrienden, opgericht in 2007. We zijn actief in de Blessed Family Primary School in Kagulu, Oeganda. Het is een lagere school in een afgelegen dorpje (er is bv. nog geen elektriciteit of stromend water). Wij proberen te helpen met het financieren van de bouw van klaslokalen, sanitair en slaapzalen. Ook kopen we educatief materiaal aan (schoolboeken, materiaal voor sport). Elk jaar proberen we ter plaatse te gaan om te bekijken wat de noden van het moment zijn. We werken hierbij heel nauw samen met de Byakika Family, dit is de familie die de school opgericht heeft en momenteel ook bestuurt. Alles gebeurt in overleg met hen. Wanneer we ter plaatse zijn proberen we, in samenspraak met de familie Byakika en in functie van de noden op het moment, een zinvolle bijdrage te leveren aan de werking van de school. Dit gebeurt onder meer door lessen voor te bereiden of bv. een sessie te geven met uitleg rond malaria of EHBO.

www.tuweb.be
www.facebook.com/TusUganda/

Afbeeldingen