Tusa

TUSA begeleidt een 30-tal solidariteitsgroepen:

Meer dan 6000 mensen groeperen zich vanuit een geest van solidariteit en wederzijdse hulp in de buitenwijken van Nairobi. De begeleiding steunt op een groep van een honderdtal vrijwilligers, zelf vluchtelingen, die hun tijd en kennis ter beschikking stellen van hun lotgenoten.
Omdat de instabiliteit in de regio van de Grote Meren aanhoudt, blijven nog steeds nieuwe gezinnen uit DR Congo, Burundi en Rwanda toekomen bij TUSA.

TUSA bouwt verder aan haar programma voor vredesontwikkeling, vorming en actieve geweldloosheid. Ze helpt de vluchtelingen met het aanpakken van hun trauma’s via groepstherapie en onderlinge steun. Dit bevordert het zelfbeeld, de samenwerking en solidariteit tussen de TUSA-leden.

TUSA geeft prioriteit aan het onderwijs en vorming van kinderen en jongeren. Kinderen worden ondersteund om, zodra ze daarvoor de leeftijd hebben, deel te nemen aan het Keniaans onderwijssysteem. Speciale aandacht gaat naar de kinderen van nieuw toegekomen gezinnen.

TUSA ondersteunt jongeren en hun gezinnen om hen economisch en sociaal weerbaar te maken via:
- Praktische cursussen zoals naaien, hotel en catering, automechaniek, haartooi en videoproductie.
- Professionele opleidingen zoals computerwetenschappen en IT.
- Microkredieten voor het starten van een eigen handel.

TUSA helpt kwetsbare individuen en gezinnen met medische zorgen, voedsel en kledij.

TUSA (ARP-GL) - Overvloedstraat 23 - 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node)

Afbeeldingen