Steungroep De Colores

Solidair met boerengemeenschappen in Jiquilisco

El Salvador blijft een arm land in een diepe crisis, dat net als de andere landen uit Midden-Amerika uit het nieuws verdwenen is. Een kleine rijke klasse heerst. Een grote groep van mensen, vooral boeren op het platteland, leven in diepe armoede. Jongeren zien weinig toekomst in hun land. Velen rapen alle moed bij elkaar en vertrekken, ondanks de grote gevaren, op zoek naar een droom in het Noorden. De jongeren die achter blijven, komen vaak in gevaarlijke jeugdbendes terecht. El Salvador blijft een van de meest geweldige landen ter wereld.

Vanuit steungroep “De Colores” trachten we de organisatie van de arme boeren te steunen. In de gemeente Jiquilisco bouwen vluchtelingen en ex-strijders van de guerrilla en het leger aan een betere toekomst door kleine initiatieven op te richten die groeien uit de bevolking vanuit de basisgroepen. Er wordt lokaal en concreet gewerkt maar vanuit een globale visie. Dankzij hoofdzakelijk vrijwilligers wordt stap per stap gewerkt aan een betere gezondheid. Concreet zijn er de afgelopen
20 jaar enkele duurzame projecten uitgebouwd.
 
Sociaal noodfonds
De gezinnen hebben geen toegang tot de sociale zekerheid. Dus hebben ze zelf iets georganiseerd. Ongeveer 850 gezinnen geven maandelijks een solidaire bijdrage aan het sociaal noodfonds. Samen hebben ze een sociale kas opgezet om bij ziekte de hoge kosten in de publieke ziekenhuizen te helpen dragen.  Naast de sociale kas zijn er bijkomende diensten uitgebouwd voor de zieken: toegang tot een bloedbank en plantengeneesmiddelen.
Bloedbank: 
In El Salvador moet je zelf bloeddonoren zoeken als je die nodig hebt. Het sociaal noodfonds organiseert daarom al jaren een eigen bloedbank. Jaarlijks wordt er in samenwerking met het Rode Kruis een bloeddonatiecampagne georganiseerd. Dit is de enige bloedbank van boeren in El Salvador.

Plantengeneesmiddelen
Iedere twee maand zijn er 10 vrijwilligers die plantengeneesmiddelen maken. Die worden goedkoop verkocht in de twee gezondheidshuizen. Ook al is de kwaliteit van de gezondheidszorg beter dan vroeger, heel wat medicatie of materiaal moet buiten de ziekenhuizen
worden aangekocht.

Belangen van patiënten verdedigen
Voor het sociaal noodfonds blijft het de overheid die verantwoordelijk is voor de organisatie van de gezondheidszorg. In 2017 werden er 19 bijeenkomsten georganiseerd door het comité van de mensenrechten van de gezondheid samen met de directie van het lokale ziekenhuis. Het noodfonds neemt met zes mensen deel aan deze bijeenkomsten Er wordt vanuit concrete situaties die patiënten meemaken en aanklagen gezocht hoe de kwaliteit van de zorg kan worden verbeterd. Via een monitoring van de kwaliteit van de zorg verstrekt door de publieke ziekenhuizen en een concrete
samenwerking met deze ziekenhuizen tracht men de gezondheid van de boeren te verbeteren

Steungroep De Colores - Kerkveldstraat 51- 9420 Erpe-Mere

www.steungroepdecolores.wordpress.com
www.facebook.com/steungroep.decolores
www.facebook.com/fondodeemergencia.adescodm (facebook in het Spaans)

Afbeeldingen