Saranalaya

C.A.R.E. is een Vlaamse kleinschalige en onafhankelijke organisatie die zich inzet voor straatkinderen in Chennai. De vereniging werd opgericht in 1996 door Veerle De Ketelaere. Op jonge leeftijd trokken ze samen door India. Na een bezoek aan de sloppenwijken van Chennai - het voormalige Madras - werden ze blijvend geraakt door de schrijnende armoede en besloten ze er iets aan te doen. Samen met een drietal Indische vrienden, sloegen ze de handen in elkaar en richtten ze het kindertehuis 'Saranalaya' ('geborgenheid') op, wat intussen de thuis van een 50tal  kinderen uit de allerlaagste kaste geworden is.

De kinderen worden opgevoed in hun eigen cultuur
Het unieke aan dit project is dat het gaat om een Belgisch-Indische samenwerking: De kinderen worden opgevoed, in hun eigen cultuur, door jonge geschoolde Indiërs die alleen het beste met hen voor hebben . Op die manier wordt de creatie van verwesterde kinderen, die later niet meer kunnen aarden in hun land en dus niet op eigen benen kunnen staan, voorkomen. Wat niet wegneemt dat de kinderen wel kunnen genieten van de typische warme opvang als één groot gezin, in tegenstellingen tot de vele typische harde immense wees- en kindertehuizen in India. Ons project is op dit vlak zeker uniek te noemen, en werd daarom zelfs bekroond met een 'Golden Star Award' in 2011 door het Indische  Ministerie. Een hele eer!
Aan Belgische kant werd Veerle onderscheiden met de titel ‘Libelle vrouw van het jaar’

Gezien de hechte vriendschapsband tussen de Indische projectleider N. Sundar en de Belgische oprichters Jan en Veerle, is er in dit project wel sprake van een zeer grote persoonlijke betrokkenheid. Hierdoor kan ook gesteld worden dat het niet om ééndagsvlieg gaat, maar echt een project op lange termijn is. De kinderen die de capaciteiten hebben, krijgen de kans verder te studeren. De anderen krijgen een beroepsopleiding en blijven in het t(e)huis tot ze op eigen benen kunnen staan. We zien elk kind als ons eigen kind en zorgen ervoor dat ze alle kansen krijgen. De kinderen kunnen weer zichzelf zijn, zonder de zorgen als een volwassene te moeten gedragen...

Wie het kindertehuis binnenstapt, valt meteen de zeer ontspannen sfeer op van de grote familie. De kinderen hebben er niet alleen een dak boven het hoofd, maar kunnen naar school, krijgen gezonde en afwisselende voeding, medische verzorging en vooral, kunnen weer zichzelf zijn, zonder de zorgen als een volwassenene op de schouders te moeten dragen. Hun familie is steeds welkom en wordt altijd uitgenodigd op speciale gelegenheden.

In de korte bestaansperiode van C.A.R.E. , is de organisatie uitgegroeid tot een hechte groep van mensen, die zich, elk op hun manier, inzetten voor het kindertehuis. Met uw steun kunnen we bijdragen tot een nieuw leven voor de Saranalaya kinderen, en daarvoor willen we u van harte bedanken : NANRI !

Kindertehuis Saranalaya
Het kindertehuis ‘Saranalaya’ bevindt zich in Thandalam, een gehuchtje bij de miljoenenstad Chennai in het zuiden van India. Het tehuis is een opvanghuis voor een 50-tal kinderen uit de ‘slums’ (sloppenwijken). Het kindertehuis wordt sinds jaar en dag gerund door Sundar, een persoonlijke vriend van Jan en Veerle, de oprichters van C.A.R.E. Wat onmiddellijk opvalt bij het betreden van het kindertehuis, is de gemoedelijke aangename familiale sfeer. De kinderen hebben ruimte om te spelen op de grote speelplaats in het zand. Er is een kleine speeltuin waar de kleinsten naar hartelust kunnen spelen. De grotere kinderen kunnen zich uitleven door balspelen zoals volleybal en cricket. Eromheen is er ook aandacht voor groen. Meerdere bananenbomen, kokosbomen en fel bloeiende bloemenstruiken versieren het tehuis.
Het tehuis is opgebouwd in een grote L-vorm. Aan de ene kant bevinden zich de kamers van de jongens en een bureau, de andere kant de kamers van de meisjes. Centraal is er een grote ruimte die gebruikt wordt als eetzaal en ontspanningsruimte. Momenteel worden er in Saranalaya een kleine vijftig kinderen uit de sloppenwijken opgevangen. Er hebben ook al meerdere kinderen het kindertehuis verlaten na hun studies. We zijn er fier op dat ze het allemaal goed stellen. Velen hebben nu zelf ook al kinderen, en dankzij de goede opvoeding die ze genoten hebben in Saranalaya, kunnen ze een betere start geven aan hun eigen kinderen, zodat ze uit de vicieuze cirkel van armoede kunnen geraken.

Naast het kindertehuis zijn er nog een aantal nevenprojectjes:

  • Jaarlijks ‘eye’ camp, waarbij oogartsen controles doen bij dorpbewoners
  • 4maandelijks mobiel medisch kamp, waarbij EHBO boxen worden uitgedeeld in afgelegen dorpen en basis medische zorgen worden verstrekt
  • Sportlessen, zoals karate, yoga, … toegankelijk voor alle dorpbewoners
  • Naailessen
  • Deelname aan volleybalcompetitie met de kinderen van het tehuis

Care - Torhoutsesteenweg 441 - 8210 Zedelgem
www.care-india.be

Afbeeldingen