Samala Belgium

Het project steunt op twee pijlers: onderwijs en voeding.

In onze kleuterschool gaat naast het lesgeven ook veel aandacht naar het aanleren van basishygiëne en vaardigheden. De dagelijkse maaltijd op school is zeer belangrijk. Gebrek aan voedsel bij jonge kinderen heeft dikwijls een achterstand in de ontwikkeling van de hersenen tot gevolg. Vanuit dezelfde bezorgdheid worden van december tot maart voedselbedelingen gedaan aan 150 weeskinderen in 9 dorpen. Hiervoor is de voedselbank die met lokale boeren werd opgericht de basis.
Samenwerken met de lokale gemeenschap is zeer belangrijk in ons project.
Samala Belgium geeft aan een twintigtal mensen vast en betaald werk en doet waar mogelijk beroep op lokale ambachtslui. Samala Belgium koopt het zaaigoed en de meststoffen aan voor de boeren die als tegenprestatie een vijfde deel van hun oogst afstaan aan de voedselbank.

De weeskinderen worden jaarlijks in hun dorp bezocht en krijgen dan een nieuw kledingstuk.

Samenwerking met de lokale gemeenschap is zeer belangrijk in ons project.
Naast de werking met de boeren geven we ook vast en betaald werk aan 5 ‘teachers’, 3 ‘cooks’, 2 ‘cleaners’ en 2 ‘watchmen’, 3 leden schoolcomité en 4 leden coördinatieteam; 19 in totaal.
En daar waar het mogelijk is, wordt beroep gedaan op lokale ambachtslui voor het maken van uniformen, tafeltjes en stoeltjes, schilderwerken, onderhoudswerken, ….

Samala Belgium vzw - Jef Peetersstraat 1 - 2300 Turnhout
www.samalabelgium.be

Afbeeldingen