D.R. Congo Ituri

Zuster Jeanne Edith Nyakato

De zusters uit de regio Congo zijn  met heel veel jongeren: momenteel: 46 zusters professie voor het leven, 40 zusters eerste professie; in de vorming: 25 postulanten en 11 novicen. In totaal hebben we 15 gemeenschappen. Vele zusters werken in scholen en klinieken van de staat beheerd door het bisdom. Op 2 plaatsen in Drodro en Fataki zijn de zusters daar werkzaam en dicht bij de bevolking ondanks de onveiligheid. Dit is heel moedig. In Laybo daarentegen is de bevolking niet zo gericht op onderwijs, is er veel schoolverzuim en komt men te laat naar het ziekenhuis. Toch zijn onze zusters daar aanwezig in de scholen en het ziekenhuis om de bevolking bij te staan.

Daarnaast zijn we begonnen met onze eigen instellingen.
Sedert juni 2023 zijn we begonnen in een buitenwijk van Kinshasa met een medisch centrum. Onze Zwitserse zuster Cecilia werkt daar samen met onze Congolese zusters voor een bevolking die anders ver diende te gaan voor verzorging of bevalling.
Ook is er reeds een werking voor diabetes-patiënten opgestart. Dit medisch centrum is nog groeiend.

In de stad Bunia in de Ituri hebben we met hulp van de provincie West-Vlaanderen 3 klassen van een kleuterschool gebouwd die open ging in 2021. De school heeft dan vanuit de werking zelf nog enkele klassen bijgebouwd. Nu zijn we bezig met 3 klassen van een lagere school te bouwen, ook met hulp van de provincie West-Vlaanderen. Er zijn enorm veel kinderen: 255 in de kleuterschool en 310 in de lagere school doordat de bevolking enorm is gegroeid door de onlusten in de meer afgelegen streken en door een hoog geboortecijfer.

Ook in Bunia hebben we met eigen middelen, met hulp van weldoeners uit Vlaanderen en met hulp van de missiewerking uit Moorslede een weeshuis met ook woongelegenheid voor de zusters gebouwd. Er zijn geen kasten en de kinderen spelen op de koer in de zandgrond want de koer is nog niet aangelegd. Er zijn een 50-tal weeskinderen. Elk jaar sterven er moeders bij de geboorte en de familie brengt dan de kinderen naar het weeshuis omdat de familie voor de voeding en verzorging niet kan instaan. Normaal gaan ze rond de 5 jaar terug naar de familie maar dat is niet altijd mogelijk. In 2023 zijn er 2 baby’s tweelingen toegekomen en in 2024 nog 2 nieuwe baby's waarvan de moeder gestorven is.

 We hebben tevens toekomstperpectief. 

Er is een nieuwe wijk in Bunia waar we een terrein hebben om een medisch centrum te bouwen waar de bevolking echt dringend op zit te wachten. Het doel is om kwaliteitszorg te bieden aan vrouwen voor, tijdens en na de bevalling en pasgeborenen. In een later stadium ook gezondheidszorg voor de bredere bevolking, kinderen en volwassenen.  Het Ndibakodu district heeft particuliere gezondheidsvoorzieningen die helaas te wensen overlaten op het gebied van kwaliteit en kwantitieit (geografisch, financieel).  Het is het deel waar de stad is uitgebreid met een sterke bevolking tijdens de landelijke exodus veroorzaakt door permanente onveiligheid in het gebied van Djugu en Irumu.
Dit is essentieel om aan de behoeften van de bevolking van dit district te voldoen.  Er zijn regelmatig overlijdens van de vrouw postpartum. De baby's, Brigitte en Dieu-Merci, zoals hieronder komen dan meestal naar een of ons weeshuis omdat de familie niet voor de (borst)voeding en verzorging kan instaan.
Aan de Provincie West-Vlaanderen hebben we een project ingediend voor het bouwen van dit  medisch centrum. Dit zal geleidelijk en in fasen worden gebouwd. Er zal vooraf een waterput geboord worden met eigen middelen zodat er reeds water aanwezig is om de bouwwerken te doen. De elektrische installaties, de sanitaire installaties en de inrichting van de lokalen zullen met eigen middelen gebeuren.
Voor deze waterput, de elektrische installaties en de sanitaire installaties komt de Provincie niet tussen en vragen we jullie hulp om dit te realiseren.

Indien u wenst dit project te steunen, dan kan u een bedrag storten
ofwel op de rekening van de VZW Kloosterzusters van Maria van Ingelmunster
regio Congo BE88 7360 4648 0141 zonder fiscaal attest; 

ofwel op de rekening BE66 7380 3734 7143
van VZW KONTINENTEN met fiscaal attest vanaf 40€:
met vermelding van uw naam, voornaam en rijksregisternummer + project D.R. Congo Ituri

De zusters van Maria van Ingelmunster regio Congo danken u van harte bij voorbaat!!!
Zr. Linda Meire

Kloosterzusters van Maria VZW - Schoolstraat 8 - 8770 Ingelmunster