Payoga-Kapatagan

De Payoga-Kapatagan werkt aan duurzame ontwikkeling in het noorden van de Filipijnen.

Sinds 1984

Gestart als jeugdorganisatie 1984
Naar volksorganisatie: Payoga: 1986
Met een eigen coöperatie: Kapatagan: 1992
Naar Sociale onderneming: Payoga-Kapatagan :2012

Visie: Naar een economisch rechtvaardige en ecologisch evenwichtige wereld.

Mensen organiseren
Samen zoeken om levensstandaard te verbeteren
Meer menswaardig bestaan te verzekeren

Door het aanbieden van:
Vormingsprogramma’s,
Financiële hulp
Organisatorische ondersteuning.
Om mensen te laten initiatief en verantwoordelijkheid opnemen voor hun eigen leven,
Hen leren geloven in zichzelf en in hun medemens, hen leren samenwerken

VORMING
Jaarlijks volgen +- 12.000 mensen vorming bij de Payoga-Kapatagan
 
ORGANISCHE DEMONSTRATIE BOERDERIJ
Tonen en testen van duurzame landbouw(technieken)

ORGANISCHE MEST PRODUCTIE
Eigen fabriek voor organische mest (GREENFRIEND) waar tussen de 30 en 150 mensen. Gebruikt door meer dan 5000 boeren. 

KREDIET VERSTREKKING
Samen hun economische problemen oplossen: 3507 lelden van de coöperatie Kapatagan

MICRO KREDIET VOOR ONDERNEMERS
Cursus volgen tot micro-entrepreneur en lening voor de opstart van hun eigen zaak
 
VERMI-WORM COMPOSTEREN
Eigen composteringsunit en productie en promotie van vermi-worm composteren

TRACTOR DIENST
Eigen tractordienst voor leden

KWEEK VAN WILDE VARKENS
Herintroductie, productie en promotie van een oud varkensras dat resistent is voor vele ziekten
 
HERBEBOSSING
Kweken van 1,5 miljoen bomen per jaar voor herbebossingsprojecten

NOODHULP
Jaarlijks worden de Filipijnen getroffen door zware tyfoons. Organiseren van de hulpverlening in de regio en steun voor getroffen leden.
NETWERK

Payoga-Kapatagan werkt in een heel netwerk van organisaties zowel lokale, nationale als internationale en is verantwoordelijk binnen het synergie-project van het provinciebestuur West-Vlaanderen voor duurzame landbouw.

Payoga-Kapatagan - p/a Mezegemstraat 9 - 8870 Izegem
www.payoga.be
 

 

Afbeeldingen