Orper

ORPER - Père Ange Kufwakuziku

ORPER beschikt over : 

  • 6 opvanghuizen voor onze straatkinderen
  • een mobiel centrum, een minibusje, ingericht als ambulance, dat de kinderen op straat op hun sites opzoekt, geneeskundige zorgen verstrekt, wonden verzorgt, hen sensibiliseert over hun risicogedrag, raad geeft en hen beschermt tegen onmiddellijk gevaar;
  • twee dispensaria om zieke kinderen te verzorgen;
  • drie ateliers voor beroepsopleiding : voor kapper/ster, snit-naad en koksopleiding;
  • een boerderij van 7 ha, op 25 km van de stad;
  • een bakkerij

doelstellingen: door opleiding en scholing de kinderen integreren in de socio-economische samenleving en bijdragen aan een familiale hereniging; hun zelfbeeld opkrikken en hen genezen van de opgelopen trauma's.

vzw ORPER straatkinderen Kinshasa - Jagersstraat 10 - 3590 Diepenbeek
www.VZWORPER.weebly.com