Creating Power - Matilda's School

Matilda’s school Uganda - Creating Power

Met dit project willen we de levenskwaliteit en de ontwikkelingskansen van kinderen verbeteren in Uganda. We zetten vooral in op onderwijs in kansarme gebieden rond Masaka-Kaganda.

In 1992 is het schooltje gestart met 6 kindjes in een kleuterklasje. Sinds 2013 helpen we de school die uitbreid tot en met het vierde studiejaar. We schenken een minibusje om kinderen die veraf wonen ook de kans op onderwijs te geven. We zijn nu een volwaardige lagere school tot en met het 7de studiejaar. Het leerlingenaantal stijgt tot 240, waardoor een verhuis zich opdringt.

Tevens starten we met een nieuw schoolgebouw in Kaganda, zowat een 4-tal km verder, langs dezelfde weg. Wegens het instorten van de oude gehuurde gebouwen in Nkoni wordt het bouwproces versneld, en kan het schooljaar 2018 starten op de nieuwe locatie. Heel wat dient nog afgewerkt te worden. We bouwen een voorlopige keuken, voorlopige douches, kinderen en leraars gebruiken nu klassen als slaapzaal. Ook de administratie en de ziekenboeg zijn in klassen gehuisvest.

De volgende stap in het bouwproces is het bouwen van slaapzalen met douches en flushing toilets, de opvang van regenwater, een nieuwe keuken met stoves welke weinig hout verbranden…

Betreffende les geven, heeft de school een contract voor drie jaar afgesloten met een Nederlandse NGO, welke leerboeken bezorgt, met begeleiding hoe die leerstof te gebruiken. Er wordt ook samengewerkt met andere lagere scholen om ervaringen te delen.

Extra fotoverslag 2022

VZW Creating Power - Torhoutsestraat 88 -  Ruddervoorde 8020
www.creatingpower.be - facebook.com/vzwcreatingpower

Afbeeldingen