Marowijne

Projecten Galibi en Albina 
 
Ondersteunen van projecten in het gebied Marowijne.
De leefgemeenschap in Galibi bestaat uit authentieke Carib-Indianen die leven van de visvangst en deze vis verkopen op de markt op ongeveer een uur varen.

Volgende projecten werden dank zij de steun uit België in 2014 afgewerkt:
- Het vrouwencentrum: werd gerenoveerd en uitgebreid en overgedragen aan de vrouwenvereniging van Galibi "Worian Uwoponaka".
- Bouwen van een onderwijzerswoning bij de Sint-Antoniusschool: het gebouw werd inmiddels betrokken door twee leerkrachten en overgedragen aan het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs Suriname.
- Water Productie Centrum: dit project werd in 2009 opgestart en in oktober 2014 definitief opgeleverd en overgedragen aan de bevolking van Galibi, die  voor het eerst in hun bestaan over veilig en  drinkbaar water beschikt. Tijdens de duur van de werken werden drie lokale technici opgeleid die voor het  onderhoud van de installatie instaan.

Momenteel worden volgende projecten verder uitgebouwd:

Project Studiebeurzen:
Dankzij het studiefonds kunnen jongens en meisjes van het geïsoleerde Carib-Indianendorp verder studeren (middelbaar en/of hoger onderwijs). De slaagkansen van de ondersteunde studenten liggen ver boven het landelijke gemiddelde. Van de afgestudeerden keren er ook naar hun geboortedorp terug (onderwijzers, verplegers...) zodat de ontvolking langzaam maar zeker gestopt wordt.

Project renovatie kleuterschool:
Een groot deel van de kleuters op Galibi ging niet naar de kleuterschool.
Dit had voornamelijk te maken met de erbarmelijke staat waarin het schooltje zich bevond, met als resultaat een flinke leerachterstand in het eerste leerjaar.
Het schooltje werd gerenoveerd en er werd gestart met het bouwen van een volledig nieuw sanitair blok.

Project afvalpersen:
Een dorp dat niet bereikbaar is over de weg en slechts per boot toegankelijk na 1 of 2 uren varen, kent een gigantisch afvalprobleem.
In eerste instantie worden diverse sensibiliseringsacties ondernomen.
Twee afvalpersen werden aangekocht:
een elektrische voor gebruik tijdens de paar uur dat er stroom is en een mechanische voor gebruik erbuiten. Dit laat toe de volumes afval te verkleinen op een schaal van 10 naar 1.

Marowijne - Cyriel Caudron - Galjoenweg 15 - 8670 Oostduinkerke

Afbeeldingen