Project Hilda De Reu

Lycée Privé Technique
Centre Medico Social
Hilda De Reu 

  • Onderwijs en vorming voor jongeren uit arme families in het Centre Medico Social de Farakan (Bobo), Lycée Privé Technique en aan jonge meisjes in het Centre atelier de couture.
  • Steun aan de kleuterschool in Koudougou en Tougan.
  • Oprichting van een medisch en sociaal centrum voor de begeleiding, bewustwording en opleiding van de moeders aangaande de specifieke  gezondheidsproblemen van hun kinderen. Huisbezoeken...
  • Opleiding van personeel in de gezondheidszorg.

Project De Reu Hilda - Marathonstraat 88 - 9000 Gent

Afbeeldingen