Keur Tippi Senegal

Keur Tipi Senegal

Het project richt zich op analfabete Senegalese vrouwen uit Mbour.
Meisjes worden amper opgeleid en worden zeer vroeg in het huishouden ingeschakeld (vanaf ongeveer zes jaar).
Vaak spreken zij enkel het lokale dialect en hebben ze geen kennis van de officiële taal, het Frans.

Het doel van het project is het versterken van de maatschappelijke positie van deze vrouwen door een brede waaier aan vorming aan te bieden.
De opleiding richt zich in de eerste plaats op het aanleren van Frans, in combinatie met technische vaardigheden “naaien”.
Naast de vorming die gericht is op taal en technische vaardigheden, zal er ook aandacht geschonken worden aan seksuele voorlichting en andere thema’s die de positie van de vrouwen zullen versterken.
Om de toegankelijkheid van de vormingen te garanderen, zal er ook opvang voorzien worden voor de kinderen.

Een eerste stap was het oprichten van een vormingscentrum. De bouwwerken werden in samenwerking met lokale mensen uitgevoerd en afgewerkt in maart 2015.

De lessen namen een aanvang in oktober 2015 met een klas van 31 jonge vrouwen. Na een succesjaar werden in oktober 2016 drie klassen ingericht. een klas eerstejaars studenten, een klas tweedejaars studenten en een klas BEP (Brevet d’Études Professionnelles). Deze laatste vormt gedurende twee jaar tien leerlingen die zich voorbereiden op een examen bij de middenjury.
Zijn ze geslaagd, kunnen ze werken bij de overheid.

Keur TIppi Senegal - Klijtberg 2 A - 8570 Anzegem

Afbeeldingen