Hoop voor Senegal

vzw Hoop voor Senegal/Sénégal Espoir

Globale doelstelling:  structurele hulp verlenen aan arme landbouwdorpen in Senegal.

In Senegal blijft de toegang tot sociale basisvoorzieningen een cruciaal probleem. Zelfs als de millenniumdoelstellingen over het algemeen bereikt lijken, blijft de verwezenlijking ervan in plattelandsgebieden beperkt. Statistieken onthullen dat de bereikbaarheid van sociale basisvoorzieningen laag blijft. In Senegal heeft 41,3 % van de landelijke bevolking geen toegang tot drinkbaar water en slechts 39,1% maakt gebruik van verbeterde gezondheidsvoorzieningen. Op nationaal niveau is er ongeveer 1 geneesheer per 11000 inwoners, 1 verpleger per 4200 inwoners en 1 vroedvrouw per 4000 inwoners. Op het platteland wordt slechts 49,3 % van de geboorten ondersteund door opgeleid verplegend personeel. Op het vlak van onderwijs gaat in rurale gebieden slechts 49,8 % van de kinderen op leerplichtige leeftijd naar school. Deze statistieken geven tal van informatie over de toegang tot de sociale basisvoorzieningen op het Senegalese platteland en wijzen op de noodzaak acties te ondernemen om de leefomstandigheden van de plattelandsbevolking te verbeteren.  Het is binnen deze context dat de vzw Hoop voor Senegal (Sénégal Espoir) zich bevindt. De vzw wil deelnemen aan het verminderen van sociale ongelijkheden en aan de toegang tot gezondheidszorgen, kwaliteitsvol onderwijs en drinkbaar water voor de landelijke bevolking.

De begunstigden: De begunstigen zijn de meest zwakken van de bevolking: vrouwen, kinderen, minderheidsgroepen (hier vooral  doelgroep) die het moeilijk hebben in de maatschappij.

De globale doelstellingen: Wij geven geen vis, maar willen de lokale bevolking leren vissen. We doneren voornamelijk zaken die kunnen bijdragen tot vooruitgang en zelfredzaamheid.

De specifieke doelstelling:
Als wij zaden schenken, dan willen wij de oogst zien. Geven we naaimachines, dan ontwikkelen wij naaiateliers voor vrouwen. Schoolmaterialen doneren draagt bij tot de algemene ontwikkeling van de kinderen. Schenkingen als Little Sun Energie lampen (www.littlesun.com) worden gegeven met het oog op verbetering levenskwaliteit (oa zichtbaarheid in het donker zodat kinderen kunnen studeren)… We geven ze ook de mogelijkheid een handel op te zetten in verkoop van zonne-energie lampen. Zo stimuleren wij de plaatselijke economie en creëren we jobs.

Het de bedoeling dat de lokale gemeenschappen zelfredzaam zullen zijn. Wij geven enkel een duwtje in de rug, een opstart.

We houden ervan vrouwen op te leiden. Zo worden onze opgerichte naaiateliers geleid door vrouwen. Voor de bedeling van materialen dispensarium (beddengoed, medicatie..) werd beroep gedaan op vrouwen.

Vzw Hoop voor Senegal - Stokstraat 48 - 9340 LEDE
www.hoopvoorsenegal.tk

 

 

Afbeeldingen