Regenboogcenter

- Rainbowcenter
- Centre de formation

Rainbowcenter
Het Regenboogcentrum vangt kinderen op met een mentale beperking. In dit dagcentrum krijgen zij speciale lessen en trainingen zowel op mentaal als fysiek vlak. Deze kinderen groeien op tot jongeren en volwassenen die opnieuw kunnen meetellen in hun familie en de maatschappij.
Sedert een paar jaar heeft het centrum ook een vleugel voor kinderen die heel erg zorgbehoevend zijn, geopend. Deze kinderen kunnen niet in de gewone klasactiviteiten van het centrum worden geïntegreerd.

Centre de formation - Opvang straatkinderen
Een van de grote problemen in de hoofdstad zijn de straatkinderen, ook rioolkinderen genoemd. Zij lopen weg van thuis omdat hun ouders drinken of omdat ze mishandeld worden. In de koude winters wonen zij in de ondergrondse tunnels waar de warmwaterbuizen doorheen lopen. Een heel ongezonde en gevaarlijke situatie. De extreem koude winters van de laatste jaren zorgden nog voor meer straatmensen.
Opvang, school- en/of werkkansen, een nieuwe thuis zijn basiselementen om deze jongeren er bovenop te helpen.
Elke dag wordt in een andere regio van de stad voedsel gebracht. Wij werken er aan mee.

H.O.E.K. - Reigermolenstraat 16 - 8480 Ichtegem
www.hoek.tk

Missiehuis De Jacht - Missionary Sisters ICM -Naamsesteenweg 575 - 3001 Heverlee

Afbeeldingen