Regenboogcenter

 REGENBOOGCENTER

Rainbowcenter
Het Rainbowcenter in het hartje van Ulaanbaatar, de hoofdstad van Mongolië.

Dit zorgcentrum opende in 2003 de deuren. Kinderen en jongeren van 6 tot 30 jaar met een mentale en fysieke beperking genieten er van een deskundige aanpak.
Het dagcentrum biedt hen speciale lessen en trainingen. Er is ook een afdeling voor kinderen die erg zorgbehoevend zijn. Deze kinderen kunnen niet in de gewone klasactiviteiten van het centrum worden geïntegreerd.
Doorheen de dag krijgen alle kinderen en jongeren de nodige maaltijden met grote aandacht voor gezonde voeding.
Gebouwen, maaltijden, lonen van het personeel, accommodatie en toestellen, alle zorg voor de kinderen… het centrum moet er zelf voor instaan.

Het gebouw is aan vernieuwing toe, vooral de buitenmuren en een betere beglazing. Een buitenspeelplaats zou ook een grote meerwaarde betekenen.

Opvang straatkinderen
Een van de grote problemen in de hoofdstad zijn de straatkinderen, ook rioolkinderen genoemd. De extreem koude winters van de laatste jaren zorgden voor meer straatmensen. Soms gaan kinderen weg van huis omdat hun ouders drinken of omdat ze mishandeld worden. In de koude winters wonen zij in de ondergrondse tunnels waar de warmwaterbuizen doorheen lopen. Een heel ongezonde en gevaarlijke situatie. Opvang, school- en/of werkkansen, een nieuwe thuis zijn basiselementen om deze jongeren er bovenop te helpen.
Elke dag wordt in een andere regio van de stad voedsel gebracht. Wij werken er aan mee.

 

H.O.E.K. - Reigermolenstraat 16 - 8480 Ichtegem
www.hoek.tk

Missiehuis De Jacht - Missionary Sisters ICM -Naamsesteenweg 575 - 3001 Heverlee

Afbeeldingen