Vietnam Verbondenheid

Vietnam Verbondenheid 
Zuster Anna Trinh Thi Thuy 

Steun aan arme ouders om hun kinderen te laten kleuteronderwijs volgen.
Steun aan arme jongeren die geen mogelijkheid hebben of krijgen om te kunnen studeren in het lager, middelbaar en hoger onderwijs. Jaarlijks wordt er in Izegem een Vietnamees middagmaal georganiseerd ten voordele van dit project.

Ho Chi Minh Vietnam zijn we begonnen sedert 2007, met het stichten van een nieuwe gemeenschap die weerklank vindt bij vele jonge Vietnamese vrouwen.
Momenteel anno 2018 is zuster Anna Trinh Thi Thuy daar samen met 17 Vietnamese zusters met geloften, 7 novicen en 15 kandidaten. In totaal zijn ze daar met 40.

Het huidig apostolaat is voornamelijk kleuteronderwijs. Er zijn 3 gemeenschappen:
- De gemeenschap in District 9 met een kleuterschool met 90 kinderen waar zuster Mia en zuster Linda in januari 2018 op bezoek waren
- een vormingsgemeenschap in LAI THIEU waar ze groenten kweken;
- een kleine 3de gemeenschap in LAI THIEU met een 2de kleuterschool met 50 kinderen.
In beide kleuterscholen wordt het kleuteronderwijs uitgebouwd met goedkeuring van de staat.
Als de kleuters toekomen krijgen ze een ontbijt, in de voormiddag een tas melk, 's middags een maaltijd en een vieruurtje. Enkele kinderen worden geholpen bij het eten geven.

Er worden diverse leuke activiteiten georganiseerd o.a. uitstapjes, feestjes.

Toekomstperspectief: Hulp aan de noden en levensomstandigheden van kinderen en jongeren van de arme bergbevolking.

Kloosterzusters van Maria VZW - Schoolstraat 8 - 8770 Ingelmunster