H. Vincentius à Paulo van Lendelede

MAKEN VAN YOGHURT VOOR DE ONDERVOEDE KINDEREN EN BOUWEN VAN VIER TOILETTEN VOOR DE KINDEREN.

KAGA BANDORO : CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK

Gezien het probleem van de ondervoede kinderen, gevolg van de onzekere toestand die reeds jaren duurt in de Centraal afrikaanse republiek zijn wij: de Zusters van de Heilige Vincentius à Paulo van Lendelede, wonend in dit land, in het Bisdom Kaga Bandoro, hebben dit project opgestart met de bedoeling de gezondheidstoestand van e kinderen te verbeteren, en te vechten tegen de ziekten veroorzaakt door een tekort aan hygiëne en de streek te beschermen.

Om dit doel te bereiken waren volgende behoeften nodig: de ingrediënten om yoghurt te maken, zonnepanelen en een frigo om de yoghurt te bewaren, de materialen voor het bereiden van de yoghurt en materialen voor het bouwen van toiletten.

Wij hebben langs Kontinenten de som van 5715.00€  gelijk aan 3.743.325 CFA kunnen sturen. Van deze som, hebben de Zusters vier zonnepanelen, twee batterijen, een frigo, bekers, de benodigdheden om  yoghurt te maken en vier toiletten gebouwd.

Wij bedanken U voor uw edelmoedigheid.

H. Vincentius à Paulo van Lendelede - Lendelede - Heulsestraat 3 - 8860 Lendelede

Afbeeldingen