CEPA

CEPA (Centrum voor Ecologie en Andesvolkeren) werd door Gilbert Pauwels (antropoloog, afkomstig uit Geluveld, Ieper) ) opgericht op 8 december 1995 in Oruro - Bolivia, een mijnstad op het Boliviaanse Altiplano, op een hoogte van 3700 m. 

Het doel van CEPA is om de lokale culturen (Uru, Aymara en Quechua) te versterken door hen te helpen om leiderschap op te nemen, beter onderling samen te werken en het op schrift stellen van hun mondeling overgeleverde geschiedenis. Anderzijds is er de grote bekommernis om het leefmilieu van deze volkeren, dat al eeuwenlang vervuild wordt door de mijnbouw. Zo is er een grote goudmijn vlakbij de stad Oruro, die bovendien gelegen is aan de noordelijke rand van het Uru Urumeer, dat in het zuiden verbonden is met het veel grotere Poopómeer. In 2015 kwam dit Poopómeer droog te staan en van een werkelijk herstel is voorlopig nog geen sprake. Het gaat ook om zware luchtvervuiling door de grote tinsmelterij van Vinto aan de rand van Oruro en een ernstige watervervuiling, al het afvalwater van de stad wordt ongezuiverd in de vlakte ten noorden van Uru Uru-meer geloosd.

In haar meer dan 20-jarig bestaan is CEPA erin geslaagd zich in de regio te consolideren als een organisatie die zich inzet voor de sociale en sociaal-culturele rechten van de Oruro- bevolking, op zoek naar sociale en milieurechtvaardigheid en interculturele wederkerigheid om in een gezonde en harmonieuze omgeving met de aarde te leven.

CEPA heeft meer dan 80 eigen publicaties: boeken en brochures over milieu en Andesculturen, milieuproblemen, vervuiling door mijnbouw, enz... Regelmatig worden hierover vormingssessies, conferenties en campagnes georganiseerd, onderzoek en begeleiding van milieu- en etnisch-culturele conflicten.

Voor zijn jarenlange inzet voor de indianenbevolking gaf de Boliviaanse president Evo Morales in 2010 Gilbert Pauwels de hoogste onderscheiding van het departement Oruro.

CEPA - Processiestraat 1 - 8790 Waregem
www.cepaoruro.org

Afbeeldingen