Centro Pa'i Puku

Centro Pa'i Puku is een centrum voor integrale vorming voor kinderen van 5 tot 18 jaar. De ligging van het centrum is uitzonderlijk: in het zuidelijke deel van de Chaco, op 156 km van de hoofdstad en op 100 km van de bewoonde wereld. De streek is dun bevolkt en de Chaqueños werken meestal voor een hongerloon als veehoeders bij grootgrondbezitters.

De meer dan 400 kinderen komen uit alle uithoeken van de Chaco en verblijven 9 maanden aan 1 stuk op school, met een korte vakantie van 2 weken halfweg het jaar.

Het onderwijs is niet alleen gericht op algemene kennis. Alle jongeren krijgen ook beroepsopleiding (houtbewerking, elektriciteit, sanitair, snit en naad, koken...) en volgen vorming in de gezondheidszorg.

De kinderen gaan een halve dag naar school en daarnaast nemen ze in kleine werkgroepen allerlei taken op voor de leefgemeenschap: ze bakken brood, helpen in de keuken en aan de afwas, doen de was en de strijk, werken in de groentetuin en de slagerij of verzorgen het kleinvee en de koeien. Ze leren allerlei technische vaardigheden maar ook verantwoordelijkheid opnemen, samenwerken, respect tonen voor het werk van anderen.  Opvoeders begeleiden hen in deze taak.

Het hele schoolteam is van Paraguayse origine, en vaak zijn het oud-leerlingen. Het centrum startte immers al in 1965 en werd jarenlang gedragen door Piet Shaw (+1984) en Chris Geersens (+2016).

Onderwijs is gesubsidieerd door de overheid in Paraguay. Maar voor het internaat moet het centrum zelf fondsen vinden. Dat doen ze door eigen productie en verkoop van meubels, kaas, kledij en het opzetten van sponsoracties.

Vanuit België proberen we een steentje bij te dragen in de loonkost van de opvoeders. Daarnaast willen we elk kind de kans geven om in het centrum onderwijs en vorming te volgen. Ouders betalen een maximum van €30 per maand, terwijl de totale kost €70 is. Vaak kunnen ouders hun bijdrage niet betalen, door ziekte, werkloosheid of onderbetaling. Vanuit België ondersteunen we deze kansarme gezinnen.

Als er specifieke materiële noden zijn aan nieuwbouw of herstellingen, of aan gezondheidszorg (bv consultaties door een arts), zoeken we ook daarvoor financiële middelen.

Centro Pa'i Puku, Burgstraat 26, 8460 Oudenburg.

 

Afbeeldingen