ACOPAMEC

ACOPAMEC is een niet-gouvernementele organisatie, die ontstond binnen de parochie van Mata Escura en Calabetão in Salvador da Bahia, Brazilië. Zij heeft als hoofddoel de promotie en verdediging van de rechten van kinderen, adolescenten en jongeren. Binnen dit perspectief werkt zij ook met de families en de gemeenschappen waarbinnen dit publiek zich beweegt. Het gaat meestal om kansarme gezinnen met weinig of geen toekomstperspectieven

Duizenden kinderen, adolescenten en jongeren zijn in meer dan 28 jaar op verschillende manieren bij Acopamec betrokken geweest en hebben een nieuwe toekomst zien opengaan. Om aan haar institutionele missie te kunnen beantwoorden heeft de organisatie een gans gamma van socioculturele en beschermende activiteiten en programma’s ontwikkeld binnen verschillende sectoren als: crèches, gezinsvervangende tehuizen, lager onderwijs, beroepsopleiding en vorming met het oog op inschakeling in de arbeidsmarkt. Daarnaast is er ook een uitgebreid pakket van artistieke en culturele vorming met dans, theater en gitaar.

Het is belangrijk te onderlijnen dat Acopamec niet alleen werkt binnen het kader van eigen projecten en programma’s, maar ook meewerkt aan het vormen van lokale leiders die kunnen invloed uitoefenen op structurele veranderingen in de eigen wijken, bv. op het vlak van mobiliteit, sanitaire voorzieningen en gezondheid.

Op ruimer vlak neemt Acopamec ook deel aan verschillende stedelijke raden zoals de Stedelijke Raad voor Kind en Adolescent.

S.O.S. Brazilië - Kastanjebosstraat 19 - 8490  Jabbeke
www.acopamec.org.br

Afbeeldingen