Priester in zending - Panama

Patrick Hanssens, priester van het bisdom Brugge en sinds 1976 werkzaam in Panama, staat in voor een project ter verbetering van de levenssituatie bij boeren die leven binnen het Nationale Park van Chagres rond het Alajuela-meer. Het Park werd bij decreet gevormd in 1984. Op dat moment leefden zo’n 1.000 families, hoofdzakelijk boeren, in de streek. De meeste leven nog steeds van hun eigen kleine opbrengst. De traditionele manier van werken is bos omhakken, verbranden en zaaien. Elke drie tot vier jaar wordt nieuw bos omgehakt, terwijl op de braakliggende grond het bos zich stilaan herpakt. De grote uitdaging is de boeren te begeleiden in nieuwe productie methodes die verenigbaar zijn met het behoud van de natuur binnen het Park. 

Met dat doel voor ogen hebben de boeren zich georganiseerd om te zoeken naar nieuwe productievormen die het oerwoud beschermen en tegelijk voorzien in een waardig inkomen voor het gezin. Enkele van deze alternatieven zijn de bijenkweek, het toerisme en de koffieteelt. Dit alles gaat gepaard met vormingswerk rond thema’s als gemeenschapsorganisatie, mensenrechten, gelijkwaardigheid van de vrouw en opvoeding. 

Iedere vrijdag en zaterdag bezoeken we één van de dorpen. Op die manier worden de zeven dorpen aan het meer elke maand bezocht. Het bezoek vangt aan met de viering van de Eucharistie, daarop volgt een vergadering om de problemen van de gemeenschap te bespreken en die eindigt met een gemeenschappelijke maaltijd bereid door de mensen van het dorp.

Om een betere toekomst te garanderen voor de kinderen worden ook studiebeurzen verleend. In elk dorp is er een lagere school met één enkele leraar die instaat voor de verschillende graden. Voor de middelbare school gaan de kinderen inwonen bij familieleden buiten het Park. De kosten voor het vervoer naar de school wegen zwaar op het beperkte budget van de familie. Dagelijks besteden ze twee amerikaanse dollar aan het openbaar vervoer.

Het project voorziet ook een kleine som voor dringende hulp bij ziektes of ongeval. Op deze manier besteden we 100 dollar per maand aan noodhulp.

Priester in Zending - Panama - Patrick Hanssens - Kon. Fabiolastraat 63 - 8560 Moorsele

Afbeeldingen