Priester in Zending - El Salvador C.B.E.S.

Perquin - Morazan 1
Center
Padre Rogelio Ponseele
Roger Ponseele 
 
Educatie voor kinderen onder de 7 jaar, kinderen van verarmde families in de gemeente Perquin en zo kunnen bijdragen tot hun integrale ontwikkeling als fundamenteel recht.
Het centrum voorziet eveneens in een constante opvolging van de gezondheid bij de kinderen.
Het centrum draagt ook bij tot de vorming en oriëntatie van de ouders.

Perquin - Morazan 2
Cebes
Roger Ponseele

 
Ondersteuning samenlevingsopbouw in het Noorden van Morazan. Globaal wordt beoogd de sociale infrastructuur van de streek, die na de oorlog volledig vernietigd en verwaarloosd werd, opnieuw op te bouwen.

 

Het project omvat o.a.:
- netwerkvorming bij jongeren: bijdragen tot het creëren van een ruimte waarbij jongeren zich kunnen ontwikkelen
- netwerkvorming bij moeders: het verstrekken van vorming aan de huismoeders, zowel praktisch-economisch als
 culturer het organiseren van vormingsmomenten gericht op het versterken van de vrouwen op het gebied
 van zelfrespect, verantwoordelijkheidszin
- netwerkvorming bij mannen: begeleiding van de mensen die actief zijn in de coöperatieve, in de "asociaciones de      desarrollo communa"l en in het gemeentebestuur. Werking gericht naar het gezin.
- algemene vorming met als thema's: voedselcrisis, jeugdbendes, alcoholisme, aids, emigratie...

Priester in Zending - El Salvador C.B.E.S. - Jozef Ponseele - St.-Amandsdreef 20- 8560 Moorsele
 
 

Afbeeldingen