Mary's meals

MARY’S MEALS : SCHOOL + VOEDING = HOOP! 

Mary’s Meals biedt een heel eenvoudige oplossing voor kinderen in armoede: geef hen een maaltijd op school!

Het kost slechts € 18,30 om een kind een heel schooljaar met Mary’s Meals eten te geven.

Ons idee is eenvoudig en werkt:

We zorgen voor een dagelijkse maaltijd op school.  Dit stimuleert kinderen in chronische armoede om naar school te gaan.  Hier krijgen ze een opleiding en dit kan voor hen een uitweg betekenen uit de armoede.

Mary’s Meals begon in 2002 met het voeden van 200 kinderen in Malawi (Afrika).  Vandaag krijgen meer dan 1.667.000 kinderen dagelijks een schoolmaaltijd in 18 verschillende landen.

In de scholen waar we maaltijden aanbieden, zien we een stijging van het aantal inschrijvingen, is er minder schoolverzuim, verbeteren de resultaten en zijn de kinderen gelukkiger!

Van al onze giften komt 93% bij de kinderen zelf terecht.  De kosten houden we bewust bijzonder laag tot maximum 7%.

Het boek van Magnus Mac Farlane-Barrow, de stichter van Mary’s Meals, geeft een inkijk in de ontstaansgeschiedenis van de organisatie.  Het is inmiddels vertaald in het Nederlands en te koop via onderstaand adres.  De prijs gaat mee met de kost om een kind gedurende een schooljaar eten te geven op school: €18,30

Mary's Meals Belgium - Van Leeg tot Zand 45 - 8200 Brugge 2
www.marysmeals.nl 
 

Afbeeldingen