D.O.G.B.O.-Dogbo vzw

1. “De tuin van Toyo” in het arrondissement Madjrè in Dogbo, Benin, West-Afrika :

 Ze worden wel eens  ‘les oubliés des oubliés’ genoemd. De mensen met een geestelijke of mentale beperking in Afrika. De meeste mensen beschouwen hen als bezeten of vervloekt en zijn bang van ze. Niet zelden nemen mensen maatregelen om een  familielid met een dergelijke beperking vast te houden, ervoor te zorgen dat hij of zij geen kwaad kan doen en niet in de weg kan lopen. Ze worden vastgeketend, met handen en voeten aan een boom of een paal, of verborgen in huis. Ze worden meestal niet verzorgd, niet gewassen. Soms worden ze gewoonweg weggestuurd en wordt er niet meer naar om gekeken. Ze zwerven soms jaren door de stad en op markten op zoek naar voedsel. Soms naakt en vaak ernstig vervuild. Als ze mensen benaderen, vragen om voedsel of in de weg lopen, worden ze weggestuurd, gepest of mishandeld. Op een dag worden ze langs de weg gevonden. Als ze geluk hebben worden ze nog begraven.

De “ tuin van Toyo” is een opvang-en begeleidingscentrum met als doel deze mensen met een geestelijke en/of mentale beperking (volwassenen en jongeren ) op te zoeken, en hen in het opvangcentrum een ( onder andere medische ) opvang en ook zinvolle begeleide dagsbesteding  aan te bieden om hen, indien mogelijk, daarna in hun oorspronkelijke woonomgeving terug te brengen.

 De bewoners van het centrum beschikken momenteel over een eenvoudige, maar voldoende woon- en werkomgeving. Bouwen is één iets, maar de structurele uitbouw met gekwalificeerd personeel voor medische opvang en begeleiding alsook de financiering van de werkingskosten is heel wat moeilijker.Dit is dan ook de uitdaging in de toekomst waar het project voor staat.

2. Uitbouw van een beroepsopleidingscentrum voor kwestbare jonge meisjes in Dogbo, Benin, West-Afrika :

In de regio rond Dogbo  zijn jonge meisjes tussen 16 en 20 jaar nog altijd vaak het slachtoffer van onmenselijke behandelingen, van lichamelijke arbeid, van gedwongen huwelijken, van mensenhandel,  en gedwongen werk. Dit brengt mee dat deze meisjes zich nog vaak in een ondergeschikte en kwetsbare rol bevinden die aanleiding geeft tot exploitatie. Voor het merendeel zijn zij analfabeet of ongeschoold en zonder beroep.

Dit project heeft het  initiatief genomen vormingen op te zetten voor deze meisjes  teneinde hen een beroepsopleiding te geven in eerste instantie in haartooi en snit en naad met de bedoeling dat zij aldus zelf een beroep in deze sectoren kunnen aanleren en uitoefenen. Na het doorlopen van de vorming keren zij terug naar hun dorpen met een materiaalkoffertje zodat zij zelf kunnen proberen een beroep in deze uit te oefenen .Deze vorming gaat door in een tweetal oude verlaten gebouwtjes. Maar deze twee gebouwtjes voldoen geenszins aan het groeiend aantal meisjes . De accommodatie blijft primair en biedt enkel een ruwe werkplek. Bedoeling  is  een beroeps vormingscentrum uit te bouwen en te exploiteren, met een goede accommodatie en goed leermateriaal. Ook het aanbieden van de mogelijkheid om er te blijven gedurende de opleiding om te vermijden dat, als de meisjes iedere avond terug naar hun dorp terugkeren, zij de volgende dag niet meer komen opdagen door de druk van de familie en de omgeving. Maar ook de kwaliteit van de opleiding en het lesgeven zelf, met meer en ervaren lesgeefsters,  is een uitdaging.

Daarbij informeert en sensibiliseert de NGO ook alle betrokken geledingen in de samenleving om deze te wijzen op de problematiek, zoals de ouders, de families, de dorpshoofden en de lokale overheden.

D.O.G.B.O.-DOGBO vzw -  Johan Leenknecht, voorzitter - Groenen Herdersstraat 29 - 8800 Roeselare
Facebook pagina: dogbo dogbo vzw

 

 

Afbeeldingen