Chabwino

Chabwino is werkzaam in het zuiden van Malawi.  Meer specifiek in de streek van Zomba.  In 9 dorpen werd een landbouwproject opgezet waarbij 54 boeren een opleiding hebben genoten om efficiënter hun land te bewerken.  Al deze boeren krijgen in het begin van het seizoen van Chabwino zaden en meststoffen.  Deze boeren bewerken hun land en na de oogst moeten ze 250 kg maïs afgeven.  Deze maïs wordt bewaard in een silo en in het hongerseizoen mogen de armsten van deze dorpen maïs aankopen aan de helft van de marktwaarde.  De lijst van de armsten wordt samengesteld door het comité van de boeren, de dorpshoofden en de afgevaardigde van Chabwino.

Gezien de droogte regelmatig toeslaat, werden waterreserves aangelegd door regenwater van de daken te recupereren in containers van 5000l en het aantal wordt nog uitgebreid.  Ook op de velden worden technieken toegepast om water op te houden.  Voetpompen en een brandstofpomp zijn ter beschikking bij grote droogte om zo water uit de rivier op te pompen.  Wij proberen de boeren ook te overtuigen dat diversificatie van de teelten en het aanplanten van bomen een absolute noodzaak zijn.

In Chabwera werd initieel een schooltje gebouwd voor 40 kleuters.  Het aantal kleuters is gestegen naar 164 en dus is uitbreiding noodzakelijk.

Chabwino - Hedekensdriesstraat 8 -  9770   Kruishoutem

Afbeeldingen