Partner van de hoop - Acompañando la Esperan

‘Compagnon of, partner van de hoop’ is de naam die CESAP (Centro al Servicio de Accion Popular) koos om de humanitaire crisis die Venezuela overspoelt te helpen indijken. CESAP is een vormingsorganisatie met tientallen centra en een paar honderd medewerkers. Vijftig jaar geleden werd het gesticht door twee Belgen: Armando Janssens (priester, onlangs overleden) en Patrick Pauwels. Zij namen het initiatief voor deze voedselactie.

Venezuela maakt momenteel een ongeziene humanitaire crisis door. Aan de basis ervan liggen al jaren aanslepende politieke, economische en sociale conflicten. Meer dan 4 miljoen van de 34 miljoen Venezolanen zijn de crisis ontvlucht naar buurlanden. De blijvers hebben het zwaar te verduren. Ruim acht op de tien leeft nu in voedselonzekerheid. Vooral voor kinderen, zwangere vrouwen en ouderen zijn de voedseltekorten ronduit levensbedreigend. De ondervoeding ondermijnt de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van toekomstige generaties.

In Venezuela ontbreken doeltreffende overheidsinitiatieven. Gelukkig zijn er organisaties waaronder CESAP, die willen voorzien in de basisbehoeften van de mensen.

Met dit project wil CESAP de meest bedreigde groep, de kinderen, van voldoende voedsel voorzien. Momenteel werken ze samen met religieuzen in de armste wijken van het land om kinderen minstens één maaltijd per dag te bezorgen. Ze ondersteunen nu reeds 75 gemeenschapskeukens in 12 staten van Venezuela. Lokaal hebben ze meer mensen nodig, maar die vinden ze zelf wel.

Vriendengroep Patrick Pauwels - Kloosterstraat 46 - 9090 MELLE 

Afbeeldingen