Mirhi

Projecten MIRHI

Filles de la Résurrection

Hannah Geysens
Floride Bugagara

De organisatie ondersteunt diverse sociale projecten gesitueerd in de regio in en rond
Mirhi/Bukavu – Walungu – Goma.

Gezondheidszorg:
Dispensaria, materniteit, nutritionele centra voor ondervoede kinderen, ziekenhuizen.

Vorming en empowerment vrouwen:
Vormingscentra voor vrouwen.    
Onderwijs:
Lagere en middelbare school, opleiding in de verpleging.

Participatie in diverse projecten de afgelopen jaren:
- 2013/2014   Vormingscentrum voor vrouwen Mirhi.
- 2013/2014   Nutritioneel centrum Mirhi voor hulp aan ondervoede baby’s en hun moeders.
- 2015/2017   Realisatie Elektriciteitscentrale ‘Barrage’ te Mirhi.
- 2017/2018   Aankoop terreinwagen 4X4

Voor 2019 leggen wij de focus op de ondersteuning van de diverse nutritionele centra van de organisatie in hun strijd tegen kindersterfte en ondervoeding en de vorming van jonge moeders.

Les Filles de la Résurrection - St. Trudoabdij - Oude Oostendse Steenweg 53 - 8000 Brugge  

Afbeeldingen