Makoye Kafo

Projecten Makoye Kafo vzw

De vzw Makoye Kafo is in 2015 opgericht met als doel sociohumanitaire
hulpverlening bij de ontwikkeling van Toubacouta (Senegal) en de omliggende
dorpjes.


Onze doelgroepen zijn vooral kinderen, vrouwen en kwetsbare, kansarme groepen
zoals zieken, armen, … We werken vooral op educatief en medisch terrein en
proberen ook wel het zware werk van vrouwen te verlichten.
We proberen kleinschalige maatschappelijke projecten te realiseren, meetbaar in tijd
en geld. Zo stelt het logo van onze organisatie kleine druppeltjes voor die het verschil
kunnen maken.


We installeerden in 2016 een sanitair blok voor het lager schooltje in Keur Lahne.
Later renoveerden we een volledig klaslokaal (nieuw dak, nieuwe vloer, plamuur- en
schilderwerken), samen met Belgische leerlingen die op inleefreis waren. We willen
dat schooltje verder ondersteunen. We proberen ook ieder jaar het nodige
schoolmateriaal te voorzien, en later misschien ook wel een printer en laptop zodat
de leerkrachten de leerlingen goed kunnen voorbereiden op het staatsexamen.
Als er in die broussedorpjes niets gebeurt voor onderwijs, dan blijven die kinderen
analfabeet. Ze blijven thuis en helpen verder mee met hun ouders bij de landbouw.
We gaan er van uit dat ieder kind, waar ook ter wereld, recht heeft op onderwijs.
Daarom moet het aanbod er natuurlijk ook zijn. En dat is een van onze
doelstellingen: degelijk onderwijs aanbieden.


Een paar maanden geleden is van één van de klaslokaaltjes het dak afgewaaid door
een kleine tornado. Er was heel veel schade en het lokaaltje is dringend aan herstel
toe. We willen daar nu aan meehelpen en renoveren.
Een tweede pijler van onze projectwerking situeert zich voornamelijk op medisch
vlak. We voorzien muskietennetten om malaria te voorkomen. We voorzien ook
jaarlijks algemene medische consultaties. Vele mensen beschikken niet over de
nodige financiële middelen om een medische check up te doen.
We zijn momenteel bezig met de bouw van een ‘Poste de santé’ in Toubacouta. Het
vorige gebouw is bouwvallig en niet meer veilig. Muren vallen om, het gebouw is door
de overheden ontoegankelijk verklaard. De functionering van de gezondheidszorg in
het dorpje bestaat, maar we willen helpen met een betere infrastructuur. We krijgen
medewerking van de plaatselijke autoriteiten. We voorzien voltooiing in 2021.
Hopelijk lukt het ons.


Een derde pijler richt zich vooral op de ondersteuning van de vrouwenarbeid.
Vrouwen leveren zwaar werk. Alle dagen moeten ze graan stampen om de
maaltijden te kunnen voorzien. Water halen, op het land werken, kinderen opvoeden,
enz.… We voorzagen reeds twee graanmolens, waardoor het werk van de vrouwen
wat wordt verlicht. We proberen nu ook de groentetuinen van de vrouwen te voorzien
van betere irrigatiesystemen, zodat ze grotere vruchten kunnen oogsten.
We installeren ook waar nodig waterputten en zonnepanelen, …
Onze concrete kortetermijndoelstellingen zijn momenteel hulpverlening aan het
schooltje in Keur Lahne en de verdere bouw van de ‘poste de santé’ in Toubacouta…

vzw Makoye Kafo - Ten Akker 17 - 8550 Zwevegem
www.makoyekafo.be